Hjem
Apostilsk Undervisning
Til Bibel Studie


Discipleskab.


Hvad det kræver at disciple andre, er at én selv har været en discipel, du kan på ingen måde tro at du kan disciple andre hvis du ikke selv har været en discipel under åndelige forældre.

Vi har ikke ret mange åndelige forældre i dag, om hvis, vi i det hele taget har nogle, om så, så er de få. Dog, det betyder ikke at vi ikke i Kristi legeme har åndelige forældre, der er rigelige af dem, men dem der er, er sig ikke bevist om deres kaldelse, de ved godt at der er noget der rører sig når de møder deres åndelige børn, men ikke hvad det er.

Vi har brug for undervisning omkring at være åndelige forældre, hjælpe dem med at få fødselen sat igang.

Vi bliver nødt til at spørge os selv hvorfor det er en mangelvare?

Samtidig med vi bliver nød til at se os omkring efter dem som er åndelige gravide[de kendes på deres omsorg for de nyfrelste, ikke bare en almindelig omsorg, men på deres salvelse, uden denne salvelse kan der ikke opfostres åndelige børn].

Åndelige forældre er ret lette at få øje på, og blot ved at høre på dem, bliver man hurtig klar over deres kald, man oplever at de er åndelig gravide[forstås selvfølgelig i overført betydning]. Men det at være åndelige forældre har sine krav til dem som har dette kald, det kræver samtidig at der er ansvarlige ledere til at vejlede dem. Her er den ansvarlige leder en apostel, eller en med apostolsk salvelse over sig.

Kravet

Det første krav der stilles til de åndelige forældre er, at de ikke har verdens syn, ikke efterligner verdens normer, de må kende og være klar over, at alt hvad der er af verden ligger under denne verdens guds[djævlens] domæne, endnu. Det eneste du kan bruge af det der er i verden er, hvordan det ikke skal være. Er da der slet ikke noget godt i verden, NEJ. Hvad der er af verden fører kun en vej, selvom det kan tage sin tid før det ses, er det dømt til at mislykkes, det der er i verden er af det onde.

Selv Skriften bekræfter det se:
Ordsp. 14:12. Mangen vej synes manden ret, og så er dens ende dog dødens veje.

Det næste krav der stilles de åndelige forældre er, at de må kende kraften og magten bag og i disciplinen/opdragelsen, forståelsen i hvordan de gebærder sig når de skal bruge disse redskaber. Roden af disciplinen vil fjerne tåbeligheden fra barnet[det åndelige barn er ikke aldersbestemt, det åndelig barn er en baby uanset menneskelig alder].

Disciplin er ikke en gang dragt prygl, men Guds kærlighed gennem disse åndelige forældre. Disciplin er anvisnings/forskrifts/instruktions redskab. Vi kan slå børnene alt det vi vil, det betyder dog ikke at de vil høre efter. Disciple er at lade børnene kende/ forstå og lærer regler, orden og styrelse/ledelse.

Det er at disciple dem i den vej de skal gå, det har ikke noget at gøre med, "du skal gøre dit og dat eller ikke gøre dit og dat." Det er at give dem frihed, at de får deres liv i Guds rammer. Disciplin er ikke til for at sparke eller straffe dem når de har uret eller opfører sig forkert, det er for at nedlægget et mønster i dem, for så når tiden er inde gør de rette ting. Det er for at forebygge/forhindre dem i at gøre de forkerte ting.

Vi kan ikke lære de åndelige børn disciplin uden for hjemmet[menigheden] først, det skal gøres inden for hjemmets[menighedens] rammer. Alting må ske inden for hjemmets fire vægge.

Vi må og skal tage ansvar for deres trivsel og deres karakter.

Her er en skitse, dog kan den ikke bruges general:
1. De første 3 år opbygges deres karakter og værdisystem.
2. Så de næste 4 til 5 år vil være dannelse af tankemønsteret.
3. Hvis karakteren ikke er formet godt nok, kan vi ikke hjælpe dem med at forandre sig.
4. Barnets opførsels/ adfærdsmønster er lagt færdig når de har nået 3 års alderen, derfor er den rette undervisning livsvigtig, det er ikke eksamensbeviser der tæller men god. Eksamensbevis kan ikke bære os gennem livet, men det kan god undervisning, den bedste skole er vores hjem[menighed].
OP