HJEM
BIBEL STUDIER
Mange kristne kender ikke Gud's kærlighed [Far's kærlighed], fordi de ikke kender hvad Han siger i sit Ord. De giver sig ikke tid til at være sammen med Ham, for at kende Ham.
Ham som har givet os alt i Kristus, kender de ikke trods det at Han har skabt dem, og det med det formål at have fællesskab med os.
Det Gud længes efter er at vi har den samme længsel efter Ham og Han's fællesskab
Johannes Ev. 3:16.
Thi således elskede Gud verden, at Han gav sin Søn den enbårne, for at enhver, som tror på Ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.

Amplified Bible: John' Gospel 3:16.
For God so greatly loved and dearly prized the world that He [even] gave up His only begotten (unique) Son,
so that whoever believes in (trusts in, clings to, relies on) Him shall not perish (come to destruction, be lost) but have eternal (everlasting) life.

Amplified bible som betyder [(om tekst) udvidelse] oversat til dansk:
For Gud elskede så inderligt højt og vurdere verden så højt at Han [selv] gav Han's enbårne (unikke, enestående) Søn,
så at enhver som tror på (har tillid til, holde fast ved,stole på, er afhængig af) Ham, skal ikke fortabes (ødelægges, fare vild; gå til grunde), men have evigt liv.

Det var ikke kirken Gud elskede, men verden. Jeg siger ikke at Gud vor far ikke elsker kirken, men at det er det enkelte menneske Gud er interesseret i, Han staretede menneskeslægten med ét menneske, Adam.

Når jeg læser Joh. Ev. 3:16 udfra Amplified Bible, mærker jeg en ny måde Gud's kærlighed {Faderen's kærlighed}, at den virkelig er både sand og dyb, man kan næsten høre den kalde på en, men man kan også mærke den smerte der ligger i ordene: "Se hvad jeg har gjort for dig, at du mit barn kan komme tilbage til Mig."

Du og jeg er genstand for denne Gud's kærlighed, også medens du og jeg var en synder [gr: hamartia som bl.a, betyder: en krænkelse af den guddommelige lov i tanke eller handling]

Se Ef. 2:1. Også jer har Han levendegjort, da I var døde i jeres overtrædelser og synder.

En anden ting der gør Gud's kærlighed endnu større er, Han havde slet ikke behov at gøre dette Han har gjort for os.
Han kunne have ladet dommen komme som Han engang gjorde, men Han havde givet et løfte og vor Far er også trofast.
[se: Løftet om forløsning, 1Mos. 3:14-24.
14. Da sagde Gud HERREN til slangen: "Fordi du har gjort dette, være du forbandet blandt al kvæget og blandt alle markens dyr! På din bug skal du krybe, og støv skal du æde alle dit livs dage! Mika 7:17.
15. Jeg sætter fendskab mellem dig og kvinden, mellem din sæd og hendes sæd; den skal knuse dit hoved, og du skal hugge den i hælen!"
Rom. 16:20. Hebr. 2:14-15. 1Joh. 3:8. MESSIANSK (jfr. Gal. 4:4),
KRISTI NAVN 1Mos. 49:10. GUD'S LØFTER 1Mos. 9:11.

Hvis vi forstod til fulde hvad det har kostet vor Himmelske Far for at få os tilbage til Han's fællesskab, tror jeg mangt og meget ville se anderledes ud i dag. Jeg tror ikke mange af os har grebet denne kærlighed som vores Far har til os, men hør hvad Paulus siger i Rom. 5:8,
men Gud viser sin kærlighed for os ved, at Kristus døde for os, medens vi endnu var syndere.


Gå sammen med mig til Lukas Ev. 15.Lad os sammen læse
"Den fortabte søn."

OP

Skrift Referencer

Rom. 5:6. Joh. 3:16. 1Joh. 3:16, 4:10. GUD'S KÆRLIGHED Rom. 8:35-39.

Rom. 5:8, 8:32. 1Joh. 4:9-10. GUD'S KÆRLIGHED Joh. 3:35. GUD'S SØN Joh. 3:34-36.

Ef. v:5. Luk. 15:24,32.Joh. 5:25. Kol. 2:13. FRELSE (Ef. 2:1-9), 5:14. SYND 1Tim. 5:22.

1Mos. 3:14-24.
14. Mika 7:17.
15. Rom. 16:20. Hebr. 2:14-15. 1Joh. 3:8. MESSIANSK (jfr. Gal. 4:4), KRISTI NAVN 1Mos. 49:10. GUD'S LØFTER 1Mos. 9:11.


OP

Fodnoter

'Ab (aramæisk): betyder Far
Ezra 4:15, Ezra 5:12
Dan. 2:23, Dan. 5:2, Dan. 5:11, Dan. 5:13, Dan. 5:18.


af aramæisk oprindelse
Nytestamentlig græsk: Abba = "far"far, sædvanlig titel brugt til Gud i bøn. Når det forekomme i det Ny Testamente har den græsk tolkning sluttet sig til det at det tilsyneladende er et kaldæisk ord "ABBA" som hyppigt blev brugt i bøn, og blev gradvis erhvervede af de græsk talende jøder som tilføjede det til deres eget modersmål.
Mark 14:36.
Rom. 8:15.
Gal. 4:6.


OP