HJEM
BIBEL STUDIER
MINE ELSKEDE.
af Preben Petersen.Mine elskede børn, min søn, min datter. Jeg vil begynde at vise dig mine tanker om dig og på hvilken måde Jeg ser på dig og hvad det er Jeg ønsker for dig, og hvad dit formål er med min kærlighed til dig på.

Jeg har talt til dig om at du er skabt af mig til at give mig ære, lov og pris, men det mest væsentlige er at JEG kan have sand fællesskab med dig, for uden fællesskab med MIG kan du ikke give MIG ære på den rette måde, et personligt fællesskab, hvor min kærlighed til dig kan få fuld frihed til at virke og fungere i dit liv, og gennem dit liv, det er det som er formålet, uden en sand forståelse af MIN kærlighed, kan du ikke modtage den. Dog husk på at du er genstand for MIN kærlighed, hele tiden, JEG ved du ikke altid opfatter det på den måde, når livet bliver hårdt og tingene ikke ligesom fungerer som du vil det, men det har andre årsager som JEG vil tale om til dig senere, det du har brug for at kende er, JEG ELSKER DIG.

Prøv at se på to som virkelig elsker hinanden, det er den menneskelige kærlighed, og dog er det en ægte opofrende kærlighed der er iblandt dem, de giver hinanden af sig selv, uden at tænke på sig selv først, det er ikke en beregnende kærlighed, det kan dog ikke undgås at denne kærlighed vil blive koldere og mere beregnende henad livets vej. Sådan er min kærlighed ikke til dig min elskede Nej, den vil kun for dig at kende blive stærkere og stærkere jo nærmere du kommer ind i MIN nærhed.

Hvordan forstiller du dig at et sådan kærlighedsforhold skal kunne virke ret og sandt mellem to elskende, hvordan ville de opføre sig, jo, de ville dyrke hinandens fællesskab så meget som muligt, sætte alt andet til side blot for at være sammen. Hvor meget tror du ikke at JEG længes efter at være sammen med dig, JEG ER så fyldt af kærlighed til dig, men du tror mig ikke, JEG elsker dig så højt at JEG gik i døden for dig, ja du tror på at det er rigtigt, at sådan er det, men du forstår det ikke, at det kan være rigtigt at det er sådan, at det virkelig gælder dig at det udelukkende var for at få dig tilbage til mig.

Hvorfor tror du at JEG SKABTE dig, for at lade dig gå til grunde, og gå til helvede med min fjende…NEJ … NEJ, MIN ELSKEDE. JEG skabte dig for at have fællesskab med dig, husk på at du blev skabt i MIT BILLEDE, Ja, min ven der er mage ting du ikke fatter nu, der er mange spørgsmål, der er også en ÅNDENS gave der hedder tålmodighed, og jo mere du er sammen med MIG, des mere vil du kende sandheden jo mere kan JEG give dig, jo mere du KENDER MIG, des mere tillid til MIG vil du have jo mere vil du forstå sandheden, husk på at JEG er sandheden.

JEG ER GUD, DIN SKABER: Begynd at søge mig på dette grundlag, så vil JEG vise dig, åbenbare MIN kærlighed til dig, kom ikke i frygt, kom blot som du er og hvad du er, forestil dig ikke, prøv ikke på at lave om på dig, det formår du ikke og gør du det alligevel vil du ikke forstå min kærlighed, men frygte MIG som min fjende satan gør det, DU ER IKKE MIN FJENDE DU ER MIN ELSKEDE, JEG ELSKER DIG, ÅH, - SÅ HØJT.

SELA! (HUSK PÅ) At det skriften siger, er MIN vilje, MINE tanker nedskrevet for dig til dit brug, husk på at MIN ÅND altid vil hjælpe dig ind i forståelse og kendskab af MIG, JEG ER ORDET. DET LEVENDE ORD, MIN ÅND vil gøre det levende for dig at du kan leve det. Lad os samme gå til MIT skrevne ord i 1Mosebog kap.1:26, lad os sammen læse hvad der står. Derpå sagde GUD: ”Lad os gøre mennesker i vort billede, så de ligner os, vi vil stoppe lidt her og se på hvad der står skrevet i vers 27.………Vi læser. Og GUD skabte mennesket i sit billede; i GUDS billede skabte HAN det, som mand og kvinde.

Læg mærke til at JEG skabte og forberedte alting før JEG skabte mennesket, JEG forberedte vejen for mennesket, JEG gjorde alt rede.OP