HJEM
BIBELSTUDIER
HELLIGÅNDEN'S SIDE

Guds egenskaber


Der er mange guddommelige egenskaber (aspekter af Guds karakter, eller beskrivelser af, hvad Gud er). For eksempel:

 • evig (i og uden tid, uden begyndelse eller ende) - Salm. 90:2
 • nådig (giver ud over alle grænser, af kærlighed) - Hebr. 8:12
 • hellig - 3 Mos. 19:2
 • uforanderlig - Mal. 3:6
 • retfærdig (fair, og kun optaget af retfærdighed) - 5 Mos. 32:4
 • barmhjertig (fyldt med aktiv medfølelse, fair, og opsat på at gøre retfærdighed) - Salm. 145:9
 • almægtige (ubegrænset magt) - 1 Mos. 17:1
 • allestedsnærværende (overalt på samme tid) - Jer. 23:24
 • alvidende (kendskab til alt) - John 21:17

 • Teologer har altid taget let på disse guddommelige egenskaber, selv i de tidligste dage af Kirken. (F. eks, på hvilken måde kan Gud være uforanderlig på 2 Mos. 32:14 )?

  På menneskenes egen måde lever de deres liv og står til ansigt med livets svære situationer. Dagligdagens handlinger rejser spørgsmål om selve Gud's karakter, f.eks:

  "Hvordan kan en kærlig og barmhjertig Gud lad min baby lide og dø!"
  "Hvorfor skulle en uforanderlig Gud gøre tingene anderledes på grund af min bøn?"
  "Hvis Gud er overalt, hvor er Han nu hvor jeg så opgivet og alene?"
  "Hvis du er så nådig, Gud, hvorfor siger så din tilhængere, at har du fordømt mig?"
  "Hvis Gud er så retfærdig hvorfor lever mit folk i en sådan fattigdom?"
  "Hvis Gud ved alt, hvorfor tog Han så ikke skridt til at standse denne bil fra at ramme min bror?"
  "Hvordan kan en Gud, som er uden for tid være engageret i hvert eneste øjeblik i mit liv?"
  "Hvordan kunne en almægtig Gud være så magtesløs under Holocaust?"

  Gud bliver ikke ude af balance/bestyrtet/chokeret; rystet over disse spørgsmål, og det er ikke en synd at stille disse spørgsmål - selv i vrede.
  De kommer af mysterier i hjertet , dagligliv, ja, endda i tilværelsen selv. At tale om Guds egenskaber er at sige noget om Guds natur, og de eneste ting, vi ved om det er, hvad Gud har vist og fortalt os i Skriften, og vist os gennem Jesus. Vi har de oplysninger, som virkelig betyder noget, mere end nok til at leve af, dog har vi stadig at gøre med noget ud over vores evner til at beskrive eller forstå - hvilket betyder, at når vi langt langt nok i forståelse, da vil selv de mest sandfærdige af ordene, beskrivelser , billeder og teologier vi bruger til at beskrive Gud, skyde forbi . Disse spørgsmål udfordre enkle svar. Til mennesker som søger dybere,Guds egenskaber viser os hvordan den guddommelige egenskab definition mistes, så vi kan komme tættere på det inderste af, hvad der ligger bag dem - ærefrygtindgydende/respektindgydende/overvældende Gud's karakter.

  Skrift Henvisning:

  Salm. 90:2
  Førend bjergene fødtes og jord og jorderig blev til, fra evighed til evighed er du, o Gud!

  Hebr. 8:12
  Jeg vil nådig tilgive deres uret og aldrig mere komme deres synder i hu.
  Hebr. 10:17. Jer. 31:34.

  3 Mos. 19:2
  Tal til hele israeliternes menighed og sig til dem: I skal være hellige, thi Jeg Herren jeres Gud er hellig!
  3 Mos. 11:44f.

  Mal. 3:6
  Jeg, Herren, er ikke blevet en anden, men I har ikke ophørt med at være Jakobsønner*.
  * svigefulde se:1 Mos. 27:36.
  4 Mos. 23:19. 1Sam. 15:29.

  5 Mos. 32:4
  Han er klippen, fuldkomment Han's værk, thi alle Han's veje er retfærd! En trofast Gud, uden svig, retfærdig og sanddru er Han.
  5 Mos. 7:9. Salm. 25:8, 92:16.

  Salm. 145:9
  God er Herren mod alle, Han's barmhjertighed er over alle Han's værker.

  1 Mos. 17:1
  Da Abram var ni og halvfemsindstyve år gammel, åbenbarede Herren sig for ham og sagde til ham: "Jeg er Gud den Almægtige; vandre for mit Åsyn og vær ustraffelig.

  Jer. 23:24
  Kan nogen krybe i skjul, så Jeg ikke ser ham? lyder det fra Herren. Er det ikke mig, der fylder himmel og jord? lyder det fra Herren.
  1 Kong. 8:27. Salm. 139:8ff, Amos 9:2. Jer 16:17.

  John 21:17
  For tredje gang spørger Han ham: »Simon, Johannes’ søn, har du mig kær?« Peter blev bedrøvet, fordi Han tredje gang spurgte ham: »Har du mig kær?« Og han svarede Ham: »Herre! du kender alt, du ved, at jeg har dig kær,« Jesus siger til ham: »Vogt mine får.... 1Joh. 3:20. Åb. 7:17.


  2 Mos. 32:14
  Da angrede Herren den ulykke Han havde truet med at gøre sit folk

  OP