Hjem
Til Bibel Studie

Bibel Studier


HVAD SIGER SKRIFTEN

2 Pet. 3:20.
Og dette skal I først og fremmest vide, at ingen profeti i skriften lader sig tyde egenmægtigt.
Hebr. 1:1. SKRIFTEN


Kristus Lever i Mig Den Himmelske Kaldelse Denne Bog [Biblen] skal ikke vige fra din mund