Hjem
Bibel Studie
HVAD SIGER SKRIFTEN MENU
Hvad siger Skriften

Gal. 2:20.
og det er ikke længer mig, der lever, men Kristus lever i mig;
og det liv, jeg nu lever i kødet’, det lever jeg i troen på Guds Søn, som elskede mig og gav sig selv hen for mig.
Gal. 5:24. Rom. 6:6. 1Tim. 2:6. Åb. 1:5. GUD'S KÆRLIGHED Ef.1:5. TRO Gal. 3:2.


4. Retfærdighed ved tro på Kristus, ikke ved loven

16. men da vi ved, at ingen bliver retfærdiggjort af lovgerninger, men kun ved tro på Jesus Kristus, så har også vi sat vor tro til Kristus Jesus, for at vi måtte blive retfærdiggjorte af tro på Kristus og ikke af lovgerninger, thi af lovgerninger vil intet menneske* blive retfærdiggjort.
* ordret: kød.
Gal. 3:11. Sl. 143:2. Ap. g. 13:38. Rom. 1:17, 3:20,28, 4:5, 9:30. Ef. 2:8 ff. FRELSE Gal. 6:8. RETFÆRDIGGØRE (Gal. 2:16-17) 3:11 TRO Gal. 2.20.
17. Men dersom vi, da vi søgte at blive retfærdiggjorte i Kristus, selv kom til at stå som syndere, går Kristus så ikke syndens ærinde? Nej, langtfra!
Rom. 3:9.
18. Thi kun hvis jeg igen bygger det* op, som jeg nedbrød, viser jeg mig som overtræder. [c]  * der tænkes på loven som frelsesvej.
19. Thi ved loven er jeg død for loven, for at jeg kan leve for Gud. Med Kristus er jeg korsfæstet,
Gal. 5:24, 6:14. Rom. 6:6, 7:4,6,11, 14:7-8. 2 Kor. 5:15. Ef. 5:2. 1Tess. 5:10. 1 Tim. 2:6.
20. og det er ikke længer mig, der lever, men Kristus lever i mig; og det liv, jeg nu lever i kødet’, det lever jeg i troen på Guds Søn, som elskede mig og gav sig selv hen for mig. Gal. 5:24. Rom. 6:6. 1Tim. 2:6. Åb. 1:5. GUD'S KÆRLIGHED Ef.1:5. TRO Gal. 3:2.
21. Jeg ophæver ikke Guds nåde; thi var der retfærdighed ved loven, så var jo Kristus død til ingen nytte.
Gal. 3:21. Hebr. 7:11. NÅDE Gal. 5:4. RETFÆRDIGHED 3:31Skrift henvisning fra Gal. 2:20.:

Gal. 5:24.
Og de, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet med dets lidenskaber og begæringer.
Gal. 2:20, 6:14. Rom. 6:6,11.

Rom. 6:6.
Vi ved jo, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet med Ham, for at det syndige legeme skulle miste sin magt, så vi ikke mere skulle trælle for synden.
Gal. 2:20, 5:24, 6:14. Kol. 3:9.

1Tim. 2:6.
der gav sig selv som løsesum for alle, til et vidnesbyrd i den dertil bestemte tid;
Matt. 20:28. 2Kor. 5:15. GAl. 1:4. Ef. 1:7, 5:2. Tit. 2:14.

Åb. 1:5.
og fra Jesus Kristus, det troværdige vidne, den førstefødte af de døde og den, der hersker over jordens konger. Ham, som elsker os og har løst os af vore synder med sit blod.
Åb. 3:14, 5,9, 17:14, 19:16. Sl. 89:28,38. Es. 55:4. Joh. 8:14. 1Kor. 15:20. Kol. 1:18. Gal. 2:20. 1Pet. 1:18 f. Hebr. 9:12. 1Joh. 1:7.

GUD'S KÆRLIGHED Ef. 1:5.
og Han har i sin kærlighed forudbestemt mig [planlagt i kærlighed for mig] til barnekår [at blive adopteret (åbenbaret) som Han's eget barn] ved Jesus Kristus, i overensstemmelse med Han's viljes formål, [fordi det behagede Ham og var Han's gode hensigt]
Ef. 1:11. John.1:12. Rom. 8:15,29. Gal. 4:5. GUDS KÆRLIGHED Ef.2:4.

TRO Gal. 3:2.
Mon Han, som udruster jer med Ånden og virker undergerninger iblandt jer, gør det i kraft af lovgerninger eller ved, at I hører i tro?
Rom. 10:8,17.OPHvad siger Skriften

Udlægningen af Skriften


Når jeg læser dette skriftsted og jeg går i dyben sammen med Helligånden, begynder jeg at forstå hvad Ånden siger gennem Paulus, for uden at det bliver åbenaret for mig kan jeg ikke fatte en lyd af det der står skrevet

For at få en ret forståelse for dette skriftsted, så lad os læse fra:
Gal. 2:16-21:

Når Kristus opfyldte loven's krav overfor Gud og jeg gennem troen'e gave [Ef. 2:8] tager imod dette i tro, er jeg Gud's retfærdighedOP