HJEM

BIBELSTUDIER

TIL KRISTI FULDBRAGTE VÆRK MenuBibel StudierLeve i Jesu Kristi Fuldbragte Værk 1


Det Kristne liv er ikke en livslang proces med at lære hvordan vi får Gud til at gøre det vi ønsker Han skal gøre for os. I stedet skulle vores liv demonstrere et liv der har forpliktet sig til og som viser at vores sind er fornyet, så vi er i overensstemmelse med Gud og Han's Ord.
Ved Jesu Kristi fuldbragte værk betyder at enhver genfødt kristen har fået del i frelsen— græsk. Sozo: frelse, udfrielse fra den messianske dom, udfrielse, total helbredelse, og held/lykke/fremgang/velstand, der nu er iboende i os, i den genfødte ånd, som er lig med Kristi Ånd. Imidlertid kommer vores sejr først når vi ved hvordan vi drager disse åndelige velsignelser frem gennem Ordet, åbenbaret af den Hellige Ånd. Vi kan først anvende alt dette, ved at anerkende og tro Jesu fuldbragte værk, som både givet frelse og en ny menneskelig status. Fysiske velsignelser er åndelige velsignelser åbenbaret i den fysiske verden, husk på: du er et åndelig væsen, 1Mos. 1:26. Joh. 4:24.

Når du læser denne serie, så gør det ikke uden den Hellige Ånd, bed Ham om at åbenbare hvad du læser, at Han må gøre det klart for dig i din ånd, vær dybt taknemlig, fordi du er en Gud's søn/datter, når du fatter og griber det som er blevet dig skænket, af ufortjent nåde.
Fornyelse af sindet er et livslangt engagement, der er nødvendig for at vi kan tilpasse vores tanker med Gud's Ord. (Rom. 12:2).

Det er en proces, hvor vores tanker, tro og meninger er enig og stemmer overens med Gud og Han's vilje, som er nedskrevet i Han's Ord [Biblen] (2 Peter 1:20-21).
 1. Vi kan ikke forvandle vores tankegang, hvis ikke vi læser, studere og meditere Han's ord [Biblen], hvilket er vores åndelig renselse (Ef. 5:26).
 2. Når vi værdsætter Han's ord [Biblen], vil vi ikke finde det svært at bruge tid på at studere og meditere på det (Jos. 1:8).
Da vi blev født på ny, blev vores ånd fuldkommen ny, men vore sjæl og legeme forblev uændret (2 Kor. 5:17-8).
 1. "Derfor, hvis en person er [indpodet] i Kristus (Messias) er han/hun en ny skabning (et fuldkomment nyt menneske som ikke har eksisteret før), det gamle [den tidligere moralske og åndelige tilstand] er død. Se, det sunde/blomstrende, ja, det nye menneske er blevet til! " (2 Kor. 5:17).
 2. Ånden i mennesket bliver komplet ny som følge af den genfødte oplevelse, men sindet skal fornyes med Ordet (Ef. 5:26).
 3. Fornyelse af sindet kræver en investering af tid, men du skal vide at den tid der skal investeres må være i samfundet med Helligånden og Ordet, uden den Hellig Ånd og Ordet kommer der ingen fornyelse, kun religiøsitet.(1 Peter 2:2-3)
"Og håbet gør os ikke til skamme sig, fordi Gud's kærlighed er udgydt i vore hjerter ved Helligånden, som er givet os" (Rom. 5:5).

Da vi blev født på ny, blev vores ånd så hellig og ren at Gud kunne bo i os.
Da Gud udgydte Han's kærlighed i os, Han udgydte Han sig selv i os, for Gud er kærlighed.
 1. Vi bliver ikke skuffet eller til skamme, når vi erkender, at kærligheden bor i os.
 2. Med Han's tilstedeværelse i os, har vi Han's evne, Han's magt/kraft, og den guddommelige forståelse af sand, ubetinget kærlighed.
"Lovet være Gud og vor Herres Jesu Kristi Fader, som har velsignet os med al åndelig velsignelse i det himmelske i Kristus" (Ef 1:3).

Der findes to riger som eksisterer samtidig, der er det åndelige rige og det fysiske rige.
 1. Den fysiske verden er bare en materialisering af den åndelige verden.
Vi har alt (alle de åndelige velsignelser) vi nogensinde får brug for i dette liv inden i vores genfødte ånd.
 1. Vi skal tro, at vi har de åndelige velsignelser, selvom vi ikke umiddelbart ser dem.
 2. Gud's Ord er et spejl ind i åndens verden, vi ser og lærer vores åndelige velsignelser at kende ved at kigge ind i Ordet spejl.
"Jeg beder om, at det fællesskab om troen. som du er med i, må blive virksom for Kristus gennem erkendelsen af alt det gode, som er os givet (Filemon 1:6).

Vores tro begynder at arbejde, når vi vedkende os alle de gode ting vi har fået i Kristus og ikke alene det, men de bliver også til virkelighed for os.
 1. "Vedkendelsen af alle de gode ting" beskriver ikke alene det at bekende Ordet med vor mund, men også indrømme/bekende at vi er overbeviste om, at vi har alle de åndelige velsignelser som er iboende i os.
Skrift Henvisning:

1 Mos. 1:26.
Joh. 4:24
Rom. 12:2
2 Peter 1:20-21
Ef. 5:26
Jos. 1:8
2 Kor. 5:17-18
1 Peter 2:2-3
Rom. 5:5
Ef. 1:3
Fil. 1:6


TIL Kristi Fuldbragte Værk 2

OP