HJEM

BIBELSTUDIER

TIL KRISTI FULDBRAGTE VÆRK MenuBibel StudierLeve i Jesu Kristi Fuldbragte Værk 3


Kristi fuldbragte værk åbenbares i vores liv når vi i tro tager imod det og lader os blive ledt af Helligånden. Helligånden er vores personlige vejleder og vores usynlige partner i vores liv. Han's formål er at vejlede os ind i Guds specifikke planer og formål med vores liv. (Joh. 14:16-17, 16:13-14)
"Stol på Herren af hele dit hjerte og sind, men forlad dig ikke på din forstand/forståelse, hav Ham i tanke på alle dine veje, så jævner Han dine stier"(Ordsp 3:5-6).

Når vi stoler på Herren af hele vort hjerte, har vi den tillid til Ham i vor ånd.
  1. "Hjertet" i ovenstående Skrift, henviser ikke til et fysisk hjerte, men et åndeligt hjerte. Hjertet er det indre i os, det er den skjulte menneskelige ånd.
  2. Det åndelige menneske er enig med og tror Guds Ord.
  3. Når vi med vores ånd tror, vil vores tro overgå alt hvad vi ser i den naturlige, fysiske verden.
  4. I stedet tror vi Ordet, som er åndelig virkelighed.
Herren ønsker at lede os ind i Han's forudbestemte vej for os. Han vil have os til at tage visse vejledninger og brugsanvisninger fra Ham for at lede os ind på denne vej.
  1. Helligånden er en stor lærer, Han kender den styring/retning/anvisning, vi skal benytte i enhver situation.
Med kun menneskelig forstand, vil vi gå på en vej som synes ret, men ved enden af denne vej ligger ødelæggelse og undergang.
  1. Vi kan undgå at følge de forkerte stier i livet, ved at anerkende Helligåndens nærvær og vejledning i enhver situation, vi står over for.
  2. Han bruger vores genfødte (genskabt) ånd til at vejlede os.
  3. F. eks. når vi får en "fornemmelse/(forud)anelse," er det den genskabte ånd inden i os (sammen med Helligånden) som forsøger at få vores opmærksomhed.
  4. Helligånden fortælle os måske ikke alle detaljer, hver gang vi står over for noget, men det er vigtigt, at vi følger de "fornemmelser/(forud)anelse".
  5. Den bedste måde vi i praksis kan følge Helligånden, er ved at sætte os selv på sin rette plads, som er ved at tilbringe tid i bøn, studere og meditere på Ordet.
Skrift Henvisning:

Joh. 14:16-17
Joh. 16:13-14
Ordsprogene 3:5-6


TIL Kristi Fuldbragte Værk 4

OP