HJEM

BIBELSTUDIER

TIL KRISTI FULDBRAGTE VÆRK MenuBibel StudierLeve i Jesu Kristi Fuldbragte Værk 4


Som kristne bør vi være bevidste om vores usynlige partner som bor inde i os. Det er Personen den Hellige Ånd, som bor inden i vores genfødte ånd. Mange gange, står vi til ansigt overfor vanskeligheder i vores liv og begynder at gå i panik. Vi glemmer at Helligånden er hos og med os, og at Han har alle de svar vi nogensinde får brug for i dette liv. Når vi anerkender Han's tilstedeværelse og beder Ham om visdom, vil Han vise os, hvilken sti vi skal tage. Samtidig har vi brug for at bringe os i den rette stilling for at kunne høre Ham ved at nedsætte farten nok til at der er tid til læse og studere Ordet i Han's fællesskab.
"Og Jeg vil bede Faderen, og Han skal give jer en anden Talsmand, som Han kan blive hos dig for evigt "(Joh 14:16).

Helligånden kaldes også Talsmanden og Sandhedens Ånd (Joh 14:15-26).
  1. Når vi modtager Jesus som vor Herre og Frelser, kommer Helligånden for at leve i os.
  2. Han tager bolig i vores genskabt åbd og lærer os alle de ting vi har brug for at kende for at leve med succes.
  3. Han leder os til hele sandheden, Han giver os kundskab om fremtiden (Joh 16:5-13).
Mennesket er en tredelt væsen, han er en ånd, der har en sjæl (sind, vilje, følelser og personlighed), og bor i et fysisk legeme.
  1. Følelser er talerør for kødet. Fornuftslutninger/ræsonnement er talerør for sjælen. Samvittigheden er talerør for den menneskelige ånd.
  2. I frelsesøjeblikket er ånden den eneste del af mennesket, der bliver født på ny (genskabt eller gøres hel ny).
  3. Helligånden bruger vores ånd til at vejlede os. F. eks, når vi får en "fornemmelse/(forud)anelse" eller vores samvittighed plager os, da er det virkelig Helligåndensom forsøger at fortælle os noget.
Han tilbyder ofte uopfordret oplysninger, som vi ignorerer på grund af vores travle hverdag.
  1. For at blive mere følsomme over for Han's ledelse, kan vi anerkende Ham ved at tale med Ham og bede i Ånden.
  2. Vi kan også læse og studere Ordet samtidig med vi beder Ham om vejledning. Ordet er åndelig.
Hvordan kan vi vide, at vi har hørt fra Gud? Her er fem sikkerhedsforanstaltninger:

Kræver det tro?

Kræver det mod?

Er det i linje med Ordet?

Bringer det fred?

Går det imod fornuftmæssig forklaringer af verden?

Skrift Henvisning:

John 14:15-26
John 16:5-13


TIL Kristi Fuldbragte Værk 5

OP