HJEM

BIBELSTUDIER

TIL KRISTI FULDBRAGTE VÆRK MenuBibel StudierLeve i Jesu Kristi Fuldbragte Værk 5


Da vi blev født påny gav Gud os alle de åndelige velsignelser i vores indre. Vi har også den Hellige Ånd boende for evigt i os til at vejlede os, indtil vi ser den fysiske manifestation af disse åndelige velsignelser. Han vejleder os gennem åbenbaring kundskaben (eller visdom som overgår vores naturlig fatteevne/forståelse {Ef. 1:17-18}).
Der er åndelige velsignelser gemt til os i den åndelige verden. Guds ord giver os adgang til vores åndelige velsignelser (Ef 1:3).

Ordet er som et spejl, og det viser os, hvem vi er og hvad vi har i overensstemmelse til Guds plan.
 1. Menneskets genskabte ånd tror Ordet, legemet tror de fysiske sanser.
 2. Det ufornyet sind tror også sanserne.
 3. Når en person tror med hjertet (eller ånden), tager han en beslutning om at tro Guds Ord, på trods af hans fysiske omstændigheder (Ordsp. 3:5).
 4. Når vi vandre i den ånd, vi vandrer i Ordet. Men vi kan ikke tro det Ord, hvis vi ikke kender Ordet.
 5. Tro frembringer vores åndelige velsignelser så de blive til fysiske manifestationer.
Gud giver os kundskab, når vi ikke ved, hvad vi skal gøre, det hedder åbenbaret kundskab. Peter hvis navn var Simon modtog åbenbaring fra Faderen om Jesu sande identitet
(Matt 16:13-18).


Jesus så kaldte ham Peter, som betyder "et stykke af en klippe" på grund af den åbenbaring, han modtog.
 1. Afsløringen kom ikke fra Peters sind, men direkte fra Gud.
 2. Følelser er talerør for legemet. Ræsonnement/fornuftslutninger er talerør for sindet. Samvittigheden er talerør for ånden.
 3. Samvittigheden er ofte beskrevet som en "fornemmelse" eller en klar opmærksomhed inde i os.
 4. Helligånden taler sandheden til vores ånd, Han åbenbarer os viden, der overstiger vores naturlige fatteevne/forståelse (Ordsp. 4:27. John 16:13-14).
Jesus sagde, at Han vil bygge sin kirke gennem åbenbaring kundskab. Når vi modtager åbenbaring fra Gud, kan helvedes porte ikke overmande/sejre over den (Matt 16:18).
 1. Jesus sagde, at Han vil give os nøglerne til, hvordan riget fungerer. Åbenbarings kundskab er visdom, og det giver os mulighed for at lykkes i Guds rige.
Når vi bruger tid sammen med Ham, vil vi kender Ham (Joh. 10:27).

Salomo ofrede tusinde brændofre for at modtage visdom (1 Kong. 3:3-9).

Salomon forstod, at han havde brug for visdom.
 1. Han stillede sig i rette stilling for at høre, han havde et ønske om at erhverve sig visdom som kom fra Gud.
"Få visdom, få indsigt/forståelse: glem det ikke, vend dig ej bort fra ordene i min mund" (Ordsp. 4:5).
 1. Vi kan modtage den visdom vi har brug for gennem Guds Ord (Ordsp. 4:6-13).
 2. Visdom giver mange fordele, såsom forfremmelse, ære, ledelsesretning og løsninger for livet.
Skrift Henvisning:

Ef. 1:3
Ordspr. 3:5
Matt. 16:13-18
Ordsp. 4:27
John. 16:13-14
John 10:27
1 Kong 3:3-9
Ordspr. 4:5-13


TIL Kristi Fuldbragte Værk 6

OP