HJEM

BIBELSTUDIER

TIL KRISTI FULDBRAGTE VÆRK MenuBibel StudierLeve i Jesu Kristi Fuldbragte Værk 6


Vi skal forny vores sind for at lære om og modtage Kristi fuldbragte værk. Vores tilgang til Gud bør være at takke Ham for, hvad Jesus allerede har gjort, og bede Ham om at åbenbare for os, hvordan at vi får adgang til dette fuldbragte værk. Når du virkelig tror og modtager Kristi fuldbragte værk, ved du at de ting du har brug for og attrår allerede er gjort tilgængelige. Begynd at tro Gud for langt mere end hvad du ser og opfatter med dine fysiske sanser. Det behager altid Gud, at vi har tro og tillid til Ham, i alt som vedrører vort liv (Hebr. 11:5-6). Er Kristi fuldbragte værk modtaget og troet er vi nye skabninger og er Guds sønner/døtre ved troen på dette værk.
To nøgler til at modtage Jesus Kristus' fuldbragte værk:

Tro og anerkende
  1. At tro kræver en bekendelse med din mund. Du udtaler/siger altid hvad du mener.
  2. Din tro og anerkendelse er den procedure der drager/trækker Kristi fuldbragte værk ud af den åndelige verden og ind i den naturlige.
  3. Mange gange har vi blokeret Gud på grund af vore manglende forståelse.
  4. At anbringe os selv i den rette stilling hvor vi kan modtage Kristi fuldbragte værk er alt.
  5. Den eneste måde at opleve manifestationen af Guds kraft er ved at vandre i Ånden.
Du må vedblive at stå fast på Guds Ord for at vandre i Ånden. Du må tro på noget som der ikke er noget bevis for i det fysiske rige.

Dit legeme stoler/tror kun på hvad de fem sanser fortælle det, men din ånd tror på Guds Ord.

Stol på Herren og anerkende Ham på alle dine veje (Ordspr. 3:5-6).

Når du anerkender Gud, vil Han føre dig på stier der åbner op for Han's løfter, udløser Kristi fuldbragte værk ind i dit liv.
  1. Underordne/bøj dig dagligt under Helligånden ledelse .
  2. Helligånden ved hvordan Han skal vende enhver negative situation til det positive.
Hold dit sind fokuseret på Gud, og Han vil holde dig i den perfekte fred (Es. 26:3).
  1. Stol på Gud nok til at læne dig op ad Ham og hav tryg tillid til Ham i alle situationer og omstændigheder.
  2. Fred kommer altid når du holder dit fokus på Jesus.
Helligånden er Sandhedens Aand. Han vil altid sige, hvad Faderen siger (Joh 16:12-15).

Helligånden taler aldrig Han's eget budskab, kun Faderens budskab til dig.

Guds Ånd kender din fremtid.

Han vil lede og vejlede jer i hele sandheden.

Skrift Henvisning:

Hebr. 11:5-6
Ordspr. 3:5-6
Esajas 26:3
John 16:12-15


TIL Kristi Fuldbragte Værk 7

OP