HJEM

BIBELSTUDIER

TIL KRISTI FULDBRAGTE VÆRK MenuBibel StudierLeve i Jesu Kristi Fuldbragte Værk 7


Visdom er princippets bestanddel. Du kan banke på døren til Guds visdom igennem at bede i tunger. Denne nåde gave giver dig mulighed for at bede om ting, du ikke engang kendte til og giver dig adgang til hemmelige sandheder og skjulte ting, der ikke er åbenbar for dit naturlige sind og menneskelig forstand/fatteevne/forståelse.
Visdom er princippet bestanddel.

Når du omfavne visdom, vil den ophøje dig.

Visdom salver dig med nåde/ynde.

Vær fyldt med kundskab om Guds vilje i al åndelig visdom og forstand/forståelse (Kol 1:9, 10).

At bede i tunger er en nøgle til at åbne op for Guds skjulte visdom (1 Kor 2:6-16).

Når du beder i tunger, taler du skjult visdom og hemmeligheder, der er skjult fra djævelen, men opbygger dig selv (1 Kor 14:2-16).

Når du beder i tunger, beder du også om ting, du ikke engang kender nodet til.

At bruge tid på at bede i tunger hver dag kommer kun til at gavne dig.
  1. Bøn i tunger er en nådegave.
  2. Helligånden vil give dig indre kundskab.
Bede i tunger vil gøre dig vis/opvakt/kvik/dygtig.

Skrift Henvisning:

Kol. 1:9-10
1 Kor. 2:6-16
1 Kor. 14:2-16


TIL Kristi Fuldbragte Værk 8

OP