HJEM

BIBELSTUDIER

TIL KRISTI FULDBRAGTE VÆRK MenuBibel StudierLeve i Jesu Kristi Fuldbragte Værk 8


Vi må og skal være Guds bevidst i vores sind og udvikle en bevidsthed om vores usynlige partner, Helligånden. Under den nye pagt, må og skal vi være styreet af Helligåndens ledelse og ikke Moseloven. Gud lover personligt at undervise, lede og vejlede dem, der hører Ham til.
Gud vil begynde at åbenbare ting til dig, når Han giver dig Han's love i dit sind og skriver dem på dit hjerte (Hebr. 8:6-13).

Gud lover personligt at lære folk at kende Ham under den nye pagt.

Hvis du vil tro at Gud har været nådig overfor din uretfærdighed, vil Han gøre alt, hvad Han sagde, Han ville gøre i dit liv.
 1. Du skal tro Gud har været nådig imod dig.
Når du fejler eller træffer dårlige beslutninger i dit liv, er Guds løfte ikke at kommr disse ting i hu længere.
 1. Når du glemmer, at Gud har været nådig mod din uretfærdighed, kommer fordømmelse og skyld ind i stedet for. Du vil forsøge at slippe af med disse følelser ved at forsøge at komme tilbage til Guds nåde gennem selvisk/egenrådig indsats.
 2. Når du er under fordømmelse, kan du ikke høre fra Gud.
 3. Du kan ikke modtage den ledelse Gud forsøger at give, når du er under fordømmelse.
Under den nye pagt, handler det om at placere dig selv i retfærdighed, ved tro, så at Helligånden kan udføre, hvad Han er blevet sendt her til for at gøre.

Når du tillader dig selv at lade skyld, fordømmelse og skam komme over dig, kravler tilbage under den klippe af forbandelse og loven.

Du er blevet løst/udfriet fra loven (Rom. 7:6).

Når du ikke længere er under loven, ophører pral med i din egen indsats og retfærdighed.

"Dødens tjeneste" refererer til de ti bud, men du har fået Helligånden, såfremt duer født påny og døbt i vand og Ånd (2 Kor. 3:7-11).

Under denne nådena forvaltning, er vi styret af Helligånden, ikke af loven der blev skrevet på stentavler.

Under nåde, vil vi se mange flere tilkendegivelser af Guds magt/kraft, fordi vi er Ånds ledt.

Gud vil give mennesket et nyt hjerte, så de er i stand til at blive personligt ledt af Helligånden (Ezek. 36:26-28).
 1. Når du forstår hvad det betyder at være ledt af Helligånden, vil du holde alt det Gud fortæller dig at gøre.
Når du blev født påny, har du modtaget løftet om Helligånden, der kom til at bo inde i dig. Du besidder nu en blivende tilstedeværelse af Helligånden.

Lad din bevidsthed/opmærksomhed vokse om Helligåndens tilstedeværelse.

Jesus kom for at løskøbe dem som var under Loven, så vi kunnen modtage adoptionen som sønner/døtre. Hvis du er Guds søn/datter, bliver du ledt af Guds Ånd (Rom. 8:14-16).

Guds ånd arbejder sammen med din genfødte ånd.

Gud vil bruge din genfødte ånd at vise dig, hvor du skal gå, ligesom et lys der oplyser en sti i mørket (Ordsp. 20:27).

Guds Ord er spejlet, der viser dig spejlbilledet af din genfødte ånd.
 1. Som du ser på spejlbilledet af Guds Ord, vil det vise dig, hvad rettelser du har brug for at gøre i dit liv.
 2. Du kan ikke blive ledt af Ånden og ikke se ind i Guds Ords spejl.
Fem sikkerhedsforanstaltninger for at blive ledt af Helligånden:

Betyder det, du hører / fornemmer du det kræver tro?

Betyder det, du hører / fornemmer du det kræver mod?

Betyder det, du hører / fornemmer du det er i overensstemmelse med Guds ord og Guds måde at gøre tingene på?

Har du freden konstant boende i dit indre?

Gør det du hører / opfatter du det går imod de holdninger og meninger i verden?

Sådan træner du din Ånd til at blive ledt af Helligånden:

Du må spise Guds Ord for at kunne være i stand til at skelne Han's stemme.

Sørg for at du er seriøs omkring at vandre i kærlighed.
 1. Når du går i en ånd af kærlighed, du gå i Guds Ånd.
 2. Praktisere tilgivelse.
Bed i tunger hver dag.
 1. At bede i tunger er en af de bedste måder at udvikle din ånd på. Det hjælper dit sind til blive stille.
Anerkend Guds nærvær hver dag.

Gud døde for ugudelige (Rom. 5:6).

Jesus døde for os på grund af Han's kærlighed til os.

Vi bliver frelst fra den kommende vrede, og derfor kan vi glæde os og være ved godt mod (vers 8-9) .

Jesus betalte prisen for vores forsoning og udfrielse (v. 10).

Hvis du gør fordring på Guds Ord, er alle ting mulige.

Ikke flere begrænsninger, Gud vil tilfredsstille alle dine bønner.

Jesu blod var ikke bare soning for vore synd, og det renser os fuldstændigt fra dem (v. 11).

Vend dig aldrig bort fra den sandhed, at du bev gjort Gud's retfærdighed ved troen på Kristus.

Din tro på Kristus bestemmer din åndelige position.

Velsignelsen er ikke til rådighed for dig på grund af dine gode gerninger, det er gennem det Jesus gjorde at den er tilgængelig for dig.

Gjort retfærdig betyder at du kan herske og regere i livet.

Hellighed er en frugt af retfærdighed.
 1. Nåde er roden.
 2. Din accept af denne nåde forårsager at du blive retfærdig.
 3. Retfærdighed vil producere hellighed.
Synd kom ind i verden gennem Adam (v. 12).
 1. Ethvert menneske er født i synd på grund af hvad Adam gjorde.
 2. Retfærdighedens gave kom ved troen på én mand, Jesus Kristus (v. 17).
 3. Du vil herske og regere som en konge, når du modtager retfærdighedens gave.
  1. At modtage betyder at tage det i din besiddelse.
  2. Slip ikke retfærdighedens gave. Djævelen vil konstant angribe din identitet.
 4. Ligesom det ikke var rimeligt, at alle skulle blive født i synd på grund af hvad én mand gjorde, er det heller ikke rimeligt for os at blive retfærdiggjort (v. 19). Alligevel har Guds kærlighed til os gjort dette muligt.

  Synd har naturlige konsekvenser, men det vil ikke opløse din retfærdighed.
Skrift Henvisning:

Hebr.8:6-13
Rom. 7:6
2 Kor. 3:7-11
Ezek. 36:26-28
Rom. 8:14-16
Ordspr. 20:27
Rom. 5:6-19


TIL Kristi Fuldbragte Værk 9

OP