HJEM

BIBELSTUDIER

TIL KRISTI FULDBRAGTE VÆRK MenuBibel StudierLeve i Jesu Kristi Fuldbragte Værk 9


Leve i Jesu Kristi fuldbragte værk betyder forstå at detfuldbragte værk betyder en evig forløsning. Hver åbenbaring af Guds Ord er bygget på en åbenbaring af Jesus Kristus og Han's fuldbragte værk . Som kristne skal vi forny vores sind med det fuldbragte værk . Vi går ikke til Gud og prøver at få Ham til at gøre noget som allerede er gjort/sket. I det øjeblik du gør det, er du vandret lige direkte ind i tvivl på hvad Gud har sagt og gjort.
Din åndelig modenhed er baseret på om du har en åbenbaring af din retfærdighed ved tro på Jesus, ikke af og ved dine egne gerninger (Hebr. 5:13).

De fleste kristne tror, at deres retfærdighed er baseret på deres egne rette handlinger, men retfærdighed er baseret på ret tro.

Du kan ikke påvirke din adfærd, førend du ændrer, hvad du tror.

Vi har gjort ikke noget for at gøre os fortjent til himlen. Jesus kvalificerede os til himlen og hver eneste velsignelse for god succes.

Nåden fortæller os at vi kan have en god sikker forventning af en god og ikke en frygtelig forventning om straf.

Vi har brug for Helligånden for at være i stand til at forstå den overmåde store rigdom af Jesu ufortjente nåde/gunst/yndest/velvilje/protektion=beskyttelse værn som er for os.

Forbandet være den Mand, som stoler på Mennesker, og som holder Kød for sin Arm, hvis Hjerte viger fra Herren..................." (Jeremias 17:5-8).

Den velsignede person har sin tro og tillid i Herren, men den forbandede person stoler på sig selv og sin egen indsats og sine egne gode gerninger.
  1. At vælge at afhængig af dig selv og afvise Guds ufortjent nåde/gunst/yndest/velvilje/protektion=beskyttelse værn, betyder at vælge at gøre sin egen indsats i din egen styrke.
  2. Forbandet være den mand, der læner sig til armen af selvisk/egenrådig indsats.
  3. At tro på noget/nogen betyder at stole/tro eller læne sig op ad den eller det.
  4. Religion lærer dig, at du skal læne sig op ad dig selv og dine bestræbelser for at blive retfærdig i stedet for at læne dig op ad Jesu Kristi fuldbragte værk.
I Kristus har vi evigt liv (Joh 14:19; Kol 3:04, Joh 10:10).

Når du får frelst, modtager du Kristi liv.

Evigt liv er Guds liv, uden en begyndelse eller en slutning.

Sand frelse er at eje/besidde Kristi liv i en fysisk skal.

Ved Guds dyrebare løfter kan du nyde Guds guddommelige natur (2 Peter 1:4).

Fra Kristi liv drager du Guds løfter frem som står skrevet i Han's Ord [Biblen].

I Kristus har du guddommelig adgang til Guds løfter.

At leve er Kristus og at dø en Vinding (Filipperbrevet 1:21).

Du er nu er blevet oplyst om kundskaben om Guds herlighed som vil blive gjort tydelig og klar samt blive åbenbaret i og gennem dit liv (2 Kor 4:1-17).

Guds mag/kaftt er af Gud og ikke af os.

Vi bærer denne magt/kraf i jordiske kar (vore legemer).

Medens Jesus tager sig af dine kampe, garantere Han at duer sikret i dit indre.

Midt i vores svagheder vil Guds liv blive manifesteret i vort dødelige legeme.

Skrift Henvisning:

Hebr. 5:13
Jer. 17:5-8
John. 14:19
Kol. 3:4
Joh. 10:10
2 Peter. 1:4
Fil. 1:21
2 Kor. 4:1-17


OP