HJEM

BIBELSTUDIER

TIL KRISTI FULDBRAGTE VÆRK MenuBibel StudierLeve i Kristi Fuldbragte Værk


Alt hvad Jesus skulle fuldføre/udrette for mennesket er fuldbragt. Tro på Jesus Kristus er tro på hvad Han fuldbragte på korset. Himmelen har et blod baseret fundament når det gælder synd. Vi er tilgivet én gang for alle, ja, i al evighed, når vi ved tro modtager Kristus og Han's blodsoffer for os. Der findes ikke noget større end det Jesus gjorde for os. Vores bøn må derfor være den som Jesus beder om i Joh. 17:26, "Og Jeg har kundgjort dem dit navn og vil kundgøre dem det, for den kærlighed, du har elsket mig med, skal være i dem, og Jeg i dem." Vi kan være 100% sikker på at denne bøn vil blive besvaret af Faderen, samtidig med at vi vil forstå at Jesu fuldbragte værk på korset bliver os mere bevidst, end nogensinde før, så bed denne bøn daglig.
Da Jesus sagde, "det er fuldbragt" henviste Han til det Han havde fuldbragt på korset, alt det Han kom for at udføre for menneskeslægten (John. 19:30).

Tro på Jesus Kristus er troen på det fuldbragte værk.

Ethvert forsøg på at sikre din frelse eller retfærdighed gennem din egen selvretfærdige gerninger er vantro, tvivlen på og hån imod Jesus.

Himmelen har et blod baseret fundamment når det gælder synd, hvadenten det var det årlige dyreoffer i den gamle pagt eller Jesu blodsoffer under den nye pagt.

Blod baseret fundamment er det eneste system Gud ærer når det handler om synd.

Vi bliver ikke mere og mere tilgivet når vi beder om det. Vi er tilgivet én gang for alle, ja, i al evighed, når vi ved tro modtager Kristus og Han's blodsoffer for os.

Medens den gamle pagt krævede tusinde ofre, kræver den nye pagt kun én — Jesus [Guds offer Lam's] blod.

Under den gamle pagt, slutter offer gerningen af dyreblod aldrig. Præsten stod kontinuerlig foran alteret, hvilket betød at ofringen aldrig ville være fuldkommen førend Jesus kom frem på arenaen (Hebr.10:1-3, 11).
  1. Det kontinuerlige offer kunne aldrig rende folkets syndsbevidsthed.
Dette éngangs offer af Jesus (skal ikke gentages), behøver ikke at blive gentaget (Hebr. 10:10).

Jesus var den første præst som "sad ned" efter blodet var ofret (Hebr. 1:3, 10:12).

Modtage Jesu fuldbragte værk ligesom Marie modtog Guds Ord og ikke Martas indstilling/holdning, som var en stærk optaget egenrådighed (Luk.10:38-42).

Vandring i tro betyder at hvile i det fuldbragte værk.

Vores fortids, nutids og fremtidige synder er der blevet taget hånd om på korset. Al vor synd der er blevet begået, blev der taget hånd om for 2000 år siden.

Kristne skulle begære, længes efter at udtrykke Kristus, ikke synd, gennem deres liv. Vi er for evigt et tilgivet folkr (Hebr. 10:14).

Skrift Henvisning:

Joh. 19:30
Hebr.10:1-3, 10-12, 14
Hebr. 1:3
Luk. 10:38-42


TIL Kristi Fuldbragte Værk 1

OP