Hjem
Bibel Studie
Bibel Studie


Jesus Kristus 1

Vi har set på Faderen's kærlighed, dog ikke fyldestgørennde, men alligevel. Nu vil vi gå videre og prøve at se hvad denne kærlighed betyder for os.

John. 3:16.
Thi således
elskede Gud verden, at Han gav sin Søn den enbårne,
for at enhver, som tror på Ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.

Det er og bliver ét stort mysterium, her i verden, at Gud kan elske syndere så højt at Han var villig til at give sin Søn's liv i bytte for os, men ikke desto mindre er det er sandheden.
Vi vil gå ind i Ordet og høre hvad Gud siger om dette, da vil og kan vi ikke andet end lade os frelse fra denne nuværende, onde verden. Den eneste som kan udfri os fra verden er Jesus Kristus: se Gal. 1:4.

Først må vi vide hvem Jesus Kristus er. Men det kan jo allerede siges med få ord: Den levende Gud's Søn: se Matt. 16:16.
Jesus vidnede om dette da Han vandrede her på jorden, og hvordan gjorde Han dette, jo, ved at vise Gud's gerninger: se Joh. 10:25, Han helbredte, udfriede mennesker fra djævlen's magt, [mørket's magt]. se Luk. 4:18.

Det er altsammen Gud der gør sin entré i verden, ikke at Gud ikke altid har været og er i verden, Han har jo skabt den.
Men ét helt nyt kapitel i verdens historie begynder med Jesus Kristus, og du vil måske spørge?
Hvordan det.

Vi vil læse:
John. Ev. Kap. 1:1-5.
1. I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.
2. Dette var i begyndelsen hos Gud.
3. Alt er blevet til ved det, og uden det blev intet til af det, som er.
4. I det var liv, og livet var menneskenes lys.
5. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det*.
* kan ogsâ oversættes: begreb det ikke.


Hvor er det så jeg vil hen? Og hvad vil jeg opnå?

Der hvor jeg vil hen er, at du må forstå at såfremt du ønsker at få ét forhold til Gud's Søn, er du nød til at blive født påny: se Joh. Ev. 3:3-6.

Hvad jeg vil opnå er, at du må få forstå at hvad enten du er født påny eller stadig lever i verden, [som en ufrelst synder] er du skabt af Gud og det med ét formål.


OP

Skrift Referencer:

Joh. 3:16.
16. Thi således elskede Gud verden, at Han gav sin Søn den enbårne, for at enhver, som tror på Ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.
Rom. 5:8, 8:32. 1Joh. 4:9-10. GUD'S KÆRLIGHED Joh. 3:35.
GUD'S SØN Joh. 3:34-36.


Gal. 1:4.
4. som for at udfri os af den nuværende, onde verden’ gav sig selv hen for vore synder, efter vor Guds og Faders vilje.
Gal. 2:20. Matt 20:28. Ef. 5:2,25. Tit. 2:14. 1 Joh. 5:19.
FRELSE Gal.2:16.


Matt. 16:16.
Og Simon Peter svarede og sagde: »Du er Kristus’, den levende Guds Søn.«
Matt. Joh. 6:68-69, 11:27. Ap.g. 8:37, 9:20. 1Joh. 4:15, 5:5. MESSIAS ÅBENBARING (Matt. 16:16-17), Mark. 16:9.
LEVENDE GUD Matt. 26:63.


4:18-19.
18. »Herrens Ånd er over mig, fordi Han salvede mig, at Jeg skal gå med glædesbud* til fattige. Han sendte mig for at udråbe for fanger, at de skal få frihed, og for blinde, at de skal få deres syn, for at sætte fortrykte i frihed
*se evangelium’.
Es. 11:2, 42:7, 61:1-2.. Matt. 5:3, 11:5. Ap.g. 10:38.
HELLIGE ÅND Joh. 1:32-33.


19. og udråbe et nådeår fra Herren.«
3Mos. 25:10. 2Kor. 6:2.

Joh. 10:25.
Jesus svarede dem: »Jeg har sagt jer det, men I vil ikke tro det. De gerninger, Jeg gør i min Faders navn, de vidner om mig;
Joh. 5:36. VANTRO (10:25-26), 12:37-43.

Joh. 1:1-5.
1. I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.
1Mos. 1:1. Es. 9:6. Joh. 8:58, 10:30 17:5,24. Fil. 2:6. Kol. 1:17. 1Joh. 1:1-2. Åb. 19:13. KRISTI NAVN Joh. 1:3 GUD'S SØN 1:14.
2. Dette var i begyndelsen hos Gud.
Ordsp. 8:22ff.
3. Alt er blevet til ved det, og uden det blev intet til af det, som er.
Joh. 1:10. Sal. 33:6. 1Kor. 8:6. Kol. 1:16. Hebr. 1:2,10. KRISTI NAVN Joh.1:9.
4. I det var liv, og livet var menneskenes lys.
Joh. 5:26, 8:12, 11:25. Sal. 36:10. 1Joh. 5:11.
5. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det*.
* kan ogsâ oversættes: begreb det ikke. Joh. 3:19, 8:12, 9:5, 12:35,46.

Joh. 3:3-6.
3. Jesus svarede og sagde til ham:»Sandelig, sandelig siger Jeg dig: ingen kan se Guds rige, hvis han ikke bliver født på ny*.«
* de græske ord kan også betyde: født ovenfra.
Matt. 18:3. Joh. 1:13. 2Kor. 5:17. Tit. 3:5. Jak. 1:18. 1Pet. 1:23.
1Joh. 4:7, 5:1. GENFØDSEL (Joh. 3:3-8), 2Kor. 5:17.
SANDELIG (Joh. 3:3,5), 5:25. GUD'S RIGE (Joh. 3:3-5), 18:36.

4. Nikodemus siger til Ham: »Hvorledes kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin moders liv og fødes?«
5. Jesus svarede: »Sandelig, sandelig siger Jeg dig: ingen kan komme ind i Guds rige, hvis han ikke bliver født af vand og Ånd.
Ezek. 36:25f. Mark. 16:16. Ef. 5:26. Tit. 3:5.
HELLIGE ÅND (Joh. 3:3-8), 3:34.

6. Hvad der er født af kødet, er kød; og hvad der er født af Ånden, er Ånd.
Sl. 51:7. 1Kor. 15:50. ÅNDELIG DØD Joh. 5:24-25.
7. Du må ikke undre dig over, at Jeg sagde til dig: I må fødes på ny.


OP