Hjem
Til Bibel Studie


FORMÅLET MED KORSET


Jesus døde på korset for at sætte os fri fra Moselovens krav. Vi har nu det privilegium at være Gud's søn og datter som bliver ledt af Helligånden. Vi er nu arvinger til verden, og vi skal herske og styre/regere på jorden som fælles arvinger med Jesus.
Der er mange kristne i dag som prøver at opfylde loven, som vi dog ikke kan opfylde. Men Jesus opfyldte den for os. Når vi prøver at opfylde lovens krav som Han har sat os fri af, er det en hån imod Ham. 1. Moses lov blev givet til det jødiske folk, ikke til hedningerne. Gud gav loven så folket kunne blive vidende om deres synd (Gal. 3:9, 10. Rom. 3:20).
  1. Da loven var givet, blev folket mere bevist over deres synd. Loven var hellig og perfekt/fuldendt fordi den kom fra Gud. Imidlertid kunne folket ikke holde den. (Rom. 5:20.).
   1. Under loven kom der dødsfrygt over folket, de frygtede at blive straffet når de brød loven (Hebr. 2:14-15.).
   2. Dødens brod er synden, og syndens kraft er loven. (1 Kor.15:56).
   3. Det jødiske folk blev befalt at holde hele loven, ikke kun noget af den. (Jak. 2:10).
   4. Imidllertid, viste det sig at være umuligt, ingen kunne holde hele loven
   5. Ingen, kun Jesus kunne opfylde loven's krav; Han kom for at opfylde den og sætte os fri fra den (Matt. 5:17-18).
   6. Nu ser Gud os gennem Jesus, og vi er blevet krediteret med alt hvad Jesus gjorde
   7. Formålet mmed loven var at vise folket at de ikke kunne stole på og være afhængig af deres egne evner. Det var for at vise dem at de havde brug for en Frelser
    (Ga. 3:19).
 1. Alle religioner har regler og vedtægter; men, Kristendommen er ikke en religion, men et slægtskab/forhold/fællesskab
  1. Da vi accepterede Jesus som Herre og Frelser, anerkendte vi et slægtskab/forhold/fællesskab med Ham. Vi har valgt at tillade Ham at lede vore liv gennem Helligånden
   1. På denne måde bliver vi udfriet fra loven's krav. I stedet for love og regler, har vi fået Helligånden som skal lede os (Gal. 3:24, 4:1-7).
   2. Ånden's tjeneste er mere herlig end dødens tjeneste, indristet med bogstaver i sten, Loven (2 Kor. 3:7-12).
   3. Vi skal arve verden og vi skal herske og regere i livet. (Rom. 4:13).
   4. Vores rette stilling med Gud har ingen indflydelse på hvorvidt vi holder hele loven.(Rom.10:4).
   5. Vores rette stilling med Ham er baseret på vores tro på Jesus kristus
 1. Da Jesus døde på korset, afvæbnede Han alle de magter og myndigheder som er imod os. på grund af det anklagende skyldbrev med dets lovbestemmelser som var imod os (Kol. 2:11-16).
  1. Selvom helvedes magter og myndigheder er ribbet for deres magt og kraft til at skade os, skal vi ikke bruge det som en undskyldning for at synde
   1. Ved at synde har det stadige naturlige konsekvenser
   2. Når vi fokuserer på hvor eget Gud elsker os, og det faktum at Jesus døde for vores synd, ønsker vi slet ikke at vende os mod synd
Skrift Henvisninger:

OP