Hjem
Bibel Studie
TIL IDENTITET MENU

Bibel Studier


Kap. 2

IDENTITET

IDENTIFIKATION

Hvad Biblen Siger Omkring....."

Den Troendes Identitet I Kristus

B. Den Troende's Identitet i Kristus Jesus


I denne sektion ønsker vi at tale om at være deltager i den guddommelige natur - VORES IDENTITET MED JESUS.
 • 2 Peter 1:4
  4.
  og derved har Han også skænket os sine dyrebare og største forjættelser, for at I ved dem skal undfly fordærvelsen i verden, som skyldes det onde begær, og få del i guddommelig natur.
  Joh. 1:12, 17:21. 2Kor. 3:18, 7:1.Gal. 3:26. Ef. 4:22,24. 1Joh. 1:3, 3:2.
  GUD'S LØFTER 2Pet. 3:4-9. • 1 John 4:17.
  17.
  Dermed er kærligheden blevet fuldkommet hos os, at vi har frimodighed på dommens dag, thi som Han er, således er også vi i denne verden.
  1Joh. 2:28, 3:3,21. Jak. 2:13. 1Pet. 1:15. DOM Judas v:4. FULDKOMMEN 1Joh. 4:18.

Det er vores identitet det er hvem vi virkelig er. Amen!

Når en person er født på ny er en guddommelig natur tilføjet til hans allerede eksisterende menneskelige natur.

1. Hvordan fik vi del i den Guddommelige natur?

 • John 1:12-13.
  12.
  Men alle dem, som tog imod Ham, gav Han magt til at blive Gud's børn, dem, som tror på Han's navn.
  Hos. 1:10b. Rom. 8:15ff. Gal. 3:26. Ef. 1:5. 2Pet. 1:3. 1Joh. 3:1-2. GENFØDELSEN Joh. 1:12-13, 3:3-8 TRO 1:51.

  13. De* blev ikke født af blod, ej heller af køds vilje, ej heller af mands vilje, men af Gud.
  *en meget tidligt bevidnet tekstform lyder: Han blev ikke født o.s.v,
  Joh. 3:3-6. Jak. 1:18. 1Pet. 1:23. 1Joh. 5:4.

 • Joh.3:3.
  3.
  Jesus svarede og sagde til ham: »Sandelig, sandelig siger Jeg dig: ingen kan se Guds rige, hvis han ikke bliver født på ny*.«
  * de græske ord kan også betyde: født ovenfra.
  Matt. 18:3. Joh. 1:13. 2Kor. 5:17. Tit. 3:5. Jak. 1:18. 1Pet. 1:23. 1Joh. 4:7, 5:1. GENFØDSEL (Joh. 3:3-8), 2Kor. 5:17. SANDELIG (Joh. 3:3,5), 5:25. GUD'S RIGE (Joh. 3:3-5), 18:36.

 • 2 Kor. 5:17.
  17.
  Derfor, hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning; det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til!
  Es. 43:19. Rom. 8:1. Gal. 6:15. Ef. 4:24. Åb. 21:5. FRELSE 2Kor. 5:20. GENFØDSEL Gal. 4:29.

Frembragt af dets egen art, det er, at tage en natur og karakter af dets ophav eller forældre er i princippet etableret ved Gud i skabelsen, der er en universal Natur Lov. Refererer fra 1Mos. kap. 1.

Derfor, når en person er født på ny bliver han/hun iklædt Guddommelig Natur, man modtager natur og karakter, altså Gud's lighed [natur og karakter] som fødte ham/hende.

DA VI NU ER GUD'S BØRN, gennem miraklet ved den ny fødsel. Er vi som blev født på ny, blevet genskabt i vores Fader's billede. Ham der er den store JEG ER, skaberen af universet, Gudenes gud og Hærskares herre og Kongernes konge - Han er vores Fader! Amen!

2. Hvad Betyder Det at Være Iklædt Guddommelig Natur?
 • 2 Kor 5:17.
  Derfor, hvis nogen er i Kristus, er han/hun en ny skabning; det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til!
Hvis du er født på ny ........

 • ER DU EN NY SKABNING, har du fået et nyt liv, du er blevet født igen, du har fået en ny natur, du er nu et Gud's barn, du ER en hel ny skabning; (ligesom Adam og Eva var fra begyndelsen i Eden's Have, skabt i Gud's billede, så i den nye skabning er du blevet genskabt efter Gud's billede i retfærdighed og sand hellighed; blevet gjort til en guddommelig natur; er som Jesus i denne verden.

 • DET GAMLE MENNESKE ER DØD.
HVAD ER DET SOM ER VÆK?

Den Syndige Natur, det gamle menneske er død og begravet med Kristus. Den troende har ikke længere sin syndige natur, den gamle natur er død og borte; nu har han/hun en ny natur.

 • Rom.6:6.
  6.
  Vi ved jo, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet med Ham, for at det syndige legeme skulle miste sin magt, så vi ikke mere skulle trælle for synden.
  Gal. 2:20, 5:24, 6:14. Kol. 3:9.

SKYLD OG FORDØMMELSE ER BORTE.
 • Rom. 8:1
  1.
  Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus.
  Rom. 3:21ff. 2Kor. 5:17.
Fordi Jesus tog al synd på sig, som vi havde begået eller vil begå, blev Han dømt i kødet, og betalte med dødsstraf for disse synder, der er derfor ingen fordømmelse for dem der gennem tro har modtaget Jesus Kristus som deres Frelser. Siden der nu ikke er NOGEN SYND at fordømme, er der ingen skyld og fordømmelse af synd.

Synden's Fangenskab er Borte
 • Rom. 6:11.
  11.
  Således skal også I regne jer selv for døde fra synden og levende for Gud i Kristus Jesus.
  2Kor. 5:15. Gal. 2:19. 1Pet. 2:24. SYND (Rom. 6:11-14), 6:23.

 • Rom. 8:2
  2. Thi livets Ånds lov har i Kristus Jesus gjort dig fri fra syndens og dødens lov.
  Rom. 6:18, 7:23. Joh. 8:36. Gal. 5:1. HELLIGE ÅND (Rom. 8:2-16), 8:23. HELLIGE ÅND'S BETENELSER Rom. 8:15. SYND (Rom. 8:2-3), 14:23

 • Ef. 4:24.
  24.
  og iføre jer det nye menneske, der blev skabt i Guds lighed til at leve i den retfærdighed og fromhed, som hører sandheden til.
  1Mos. 5:1. Luk. 1:75. Rom. 6:4. 2Kor. 5:17. Kol. 3:10.
  SANDHED (Ef. 4:24-25), 5:9. SKABE Kol. 1:15-16.


 • 1 John.3:9
  9.
  Enhver, der er født af Gud,’ gør ikke synd, thi Guds sæd bliver i ham; ja, han kan ikke synde, fordi han er født af Gud.
  1Joh. 2:29, 5:18. Matt. 7:18. Jak. 1:18. 1Pet. 1:23. 3Joh. v:11. GENFØDSEL 1Joh. 4:7.
Mennesker der ikke er født på ny, er på grund af sin natur synden's slave, er i fangenskab af synden og kan ikke gøre noget andet end at synde. Han /hun er en syndere fordi hans/huns natur er syndig.

Mennesker der er født på ny, og fordi han /hun har Gud's natur, er ikke længere en synder og er derfor fri fra synd.

Derfor, befriet fra synd løser dig også fra fangenskabet af synd. Synden er ikke længere din herre --- du er fri. Som Biblen siger, "Den som Sønnen får fri skal være virkelig fri" John. 8:36

OP