Hjem
Bibel Studie
TIL IDENTITET MENU

Bibel Studier


Kap. 5

IDENTITET

Hvad Biblen Siger Omkring.....

Den Troendes Identitet I Kristus

Hvem er du? Hvad er din identitet i Kristus Jesus?

Sammendrag

DU ER:
 • En person der er blevet født af Gud, og har fået guddommelig natur.
  • En fuldstændig ny skabning
  • ER som Jesu
 • En hellig i fællesskab med Gud's Ord
 • Et lyset's barn i relation til verden
 • En hersker i relation til den givende autoritet
 • En søn/datter i relation til Gud's personlige behandling
 • En tjener i relation til Gud's plan
 • Et barn i relation til Gud Fader
 • En medarving i relation til Gud Søn, vores Herre Jesus Krist
 • En discipel i relation til Gud Hellige Ånd
 • Et levende brev i relation til Gud's herlighed med dig
 • En ambassadør i relation for Gud's herligheds navn
 • En medarbejder i relation til Gud's herlighed med dig
 • Et herlighed's kar i relation til Gud's herlighed i dig
Hvad jeg er i Gud's øjne står fast i Han's Ord, som ikke kan lyve
 • 1 Kor. 15:10
  Ved Gud's nåde er jeg hvad jeg er.
 • Matt. 15:13
  Jeg er jorden's salt
 • Matt. 15:14
  Jeg er verden's lys
 • John 1:12
  Jeg er et Gud's barn
 • John. 15:1-8.
  Jeg er en del af den sande vin. En kanal for Kristi liv
 • John 15:15
  Jeg er en ven af Kristus
 • John. 15:16
  jeg er kaldt og udvalgt af Kristus til at bære frugt
 • Rom. 5:1
  Jeg er Gud's retfærdighed ved tro, og har
  fred med Gud ved vor Herre Jesus en slave af retfærdigheden
 • Rom. 6:18
  Jeg er blevet en træl under retfærdigheden
 • Rom. 6:22
  Jeg er en Gud's træl
 • Rom. 8:14-15. Gal. 3:26, 4:6.
  Jeg er Gud's søn ved troen. Gud er min åndelige Far fordi jeg er søn/datter, har Gud sendt sin Søns Ånd i mit hjerter, som råber: »Abba’, Fader!«
 • Rom. 8:17
  Jeg er Gud's arving og Kristi medarving
 • 1 Kor. 3:16 og 6:19
  Jeg er et tempel, en Gud's bolig, Han's Ånd og liv bor i mig
 • 1 Kor. 6:17
  Jeg er forenet med Herren, og er ét i Ånden med Ham
 • 1 Kor. 12:27; Ef.5:30
  Jeg er et lem på Kristi legeme
 • 2 Kor. 5:18
  Jer er forligt med Gud og en tjener for forlignelsen
 • 2 Kor. 5:17
  Jeg er en ny skabning
 • Ef. 1:1. 1 Kor. 1:2. Fil.1:1. Kol.1:2.
  Jeg er hellig
 • Ef. 2:10
  Thi Han's værk er vi, skabte i Kristus Jesus til gode gerninger,
  som Gud forud lagde til rette, for at vi skulle vandre i dem,
 • Ef. 2:19
  Jeg er medborgere med resten af Gud's familie
 • Fil. 3:20. Ef. 2:6.
  Jeg er en himmelsk borger siddende der lige nu med Ham i den himmelske verden
 • Kol. 3:3
  Jeg er skjult med Kristus i Gud
 • Kol. 3:4
  Jeg er et udtryk for Kristus fordi Han lever i mig
 • Kol. 3:12
  Jeg er udvalgt af Gud, hellig og højt elsket (1Tess. 1:4)
 • 1 Tess. 5:5
  Jeg er en søn/datter af lyset. ikke Mørket.
 • Hebr. 3:1
  Jeg er en hellig, med en himmelsk kaldelse
 • Hebr. 3:14
  Jeg har del i Kristus. Jeg lever i Han's liv
 • 1 Pet. 2:5
  Jeg er en af Gud's levende stene, bliver opbygget i Kristus til et åndelige hus
 • 1 Pet. 2:9-10
  Jeg er i en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, en hellig nation, et folk for Gud's egen formål
 • 1 Pet. 2:11
  Jeg er en udlænding og fremmed for denne verden, hvilken jeg midlertid lever i
 • 1 Pet. 5:8
  Jeg er en fjende til djævlen/synd og uretfrdighed
 • 1 John. 3:1-2
  Jeg er et Gud's barn, og når Han [Kristus Jesus, Messias] åbenbares, skal vi blive Ham lig
 • 1 John. 5:18
  Jeg er født af Gud, og den onde, djævlen, har ingen magt over mig
OP