Forside
Tilbage

Ordet for Uge 1:

Guds udvalgte folk - Efeserbrevet kap 1.

af Preben Petersen

Jeg vil begynde dette år i Ordet for ugen med Paulus' brev til Efeserne. Jeg anser dette brev til at være et af de mest betydningsfulde breve der er sendt til og skrevet kirken [menigheden]. Jeg vil gå i dybden, for ikke at sige "helt ind til benet." Lad os begynde med at bruge den bøn Paulus skriver om i Ef. 1:17-18.

Lad os bede:
"Min herlige himmelske Fader, jeg beder om at, du min Herres Jesu Kristi Gud vil give mig visdoms og åbenbarings Ånd [så jeg får et dybt inderligt og et intimt] kendskab til dig, [og indsigt i hemmeligheder] så at mine åndelige øjne må blive oplyst [oversvømmet af Sandhedens lys,] så jeg kan kende og forstå, hvilket håb du har kaldt mig til."
Så du Fader må blive herliggjort gennem mit liv. Amen.


Introduktion af forfatteren og hilsen

Ef. 1:1.
Velsignelserne ved forløsning
1. Paulus, ved Guds vilje [dvs. ved Han's formål og valg], Jesu Kristi apostel [særlig budbringer]
sender hilsen til de [a] hellige, [Guds folk] som er i [b] Efesus*, de troende [indviet, bestemt for Gud selv],
de trofaste og urokkelige i Jesus Kristus (Messias),
Ap.g. 18:19ff, 19:1. Rom 1:7. 1 Kor. 1:1. 2 Kor. 1:1. Kol. 1:1

Vi kan se at Paulus var helt klar over hans kaldelse og det er noget vi både personligt og menighedsmæssig mangler i menigheden i dag, jeg vil komme nærmere ind på det senere, men det er en stor mangel i Kristi legeme, for at vi kan være det vi er kaldt til at være.

Som vi kan læse er brevet stilet til de hellige, Guds udvalgte folk, de troende.

Efesus er nævnt i Joh. Åb. 2:1-7.

Efesus er i dag en ruinhob, der findes ingen kristne der og er blot beboet af gamle mennesker. Det vi ser i v:5, er det, det, som er sket.
Det er en advarsel til os, så hvis vi ikke tager Guds ord alvorligt, kommer det til at sket for menigheder og personer i den tid vi er på vej ind i. Vi er de hellige, udvalgt af Gud selv, så hvis ikke Gud bygger huset, hvem gør så?

Vi må blive som Paulus, kende vores kaldelse og tjeneste. Hvis vi ikke kender hvem vi er i Kristus og vores kaldelse, til hvilken nytte er vi så for Herren? Læs: Joh. Åb. 2:1-7, grund over din egen, og din menigheds situation, gå i forbøn.

Gr. apostolos, en betroet, en advokat sendt med fuldmagt til at handle i stedet for en anden, den der sender bakker 100% op bag den der er blevet sendt. Hvad angår kristne betyder det at Gud sender dem for at gøre det Han selv ville have gjort hvis Han var tilstede. Det findes 81 gange og oversat. 78 gange: apostle 2 gange budbringer [2 Kor. 8:23. Fil. 2:25] og 1 gang Ham der sender [Joh. 13:16].

Hellig og trofaste. Alle frelste mennesker er hellige, så der er ingen grund til at gøre mennesker til helgner efter deres død, [Ap.g. 9:13,32,41, 26:10. Rom. 1:7. 1 Kor. 1:2, 6:1-2. 2 Kor. 1:1. Ef. 1:1. Fil. 1:1. Kol. 1:2. 2 Tess. 1:10. Judas v:3. Åb. 5:8, 13:7,10, 17:6].

Efesus var et stort handelscenter i Lilleasien, liggende ved flodmundingen af floden Cayster og ved Ægæerhavets kyst. Det var kendt for at være Dianas store tempel [Ap.g. 19:27].
Byen er i dag dækket af ruiner og bolig for en miserabel tyrkisk landsby uden kristne, opfyldelsen af Åb. 2:5.

[a] "hellige" henviser til genfødte troende. Alle troende er hellig, de er sat til side eller helliggjort for Guds formål.

[b] Tre tidlige manuscripter indeholder ikke "i Efesus." Nogle forskere peger på, at dette var tænkt som en cirkulæreskrivelse til forskellige kirker i Lilleasien (det moderne Tyrkiet), først sendt til Efesus og derefter til de andre kirker. Se Paulus 'instruktion til kolossenserne i 4:16. Andre mener, brevet var rettet kun til Efeserne på grund af hans mange personlige referencer. Brevene i Efeserbrevet, Filipperbrevet, Kolossenserbrevet, og Filemon menes at have været skrevet af Paulus, medens han var en fange og i husarrest i Rom (e.Kr. 60-62) (jf 6:20).

Uge 2
OP