Forside
Tilbage

Ordet for Uge 10:

10foldig Betydning af Magt/Kraft - Efeserbrevet kap 1.

af Preben Petersen

10 foldig Betydning af magt/kraft
[Matt. 28:18. Joh. 14:12-15. 1 Pet. 3:22].

20. som Han a[*a]virkede [har udøvet] i Kristus, da Han opvakte Ham [Jesus Kristus] fra de døde og satte Ham [Jesus Krist] ved Han's egen højre hånd i den himmelske verden,
Sal. 110:1. Ap.g. 2:24,32,34. Rom. 8:34. 1 Kor. 15:25. Hebr.1:3, 8:1. 1 Pet. 3:22. HIMMEL Ef.2:6.

21. højt over alle magter og myndigheder og kræfter og herskere og hvert navn, som nævnes kan [over alle titler, der er givet], ikke blot i bdenne verden, men også i den kommende;
Ef. 2:2, 3:10, 6:12. Fil. 2:9. Kol. 1:16, 2:10. 1 Pet 3:22. [samlg: Sal. 110:1].

22. ja, alt har Faderen [*b]lagt under Han's [Kristus, Messias'] fødder, og givet Ham [Kristus, Messias] som choved [*c][udnævnt Ham som den universelle og den øverste og autoritative leder af kirken, [en lederstilling som som kun kan udøves af Ham i og over hele kirken [Ekklesia]]] ,
Ef. 4:15, 5:23. Sal. 8:7. Matt. 28:18. 1 Kor. 15:27. Kol. 1:18. MENIGHED Ef. 3:10.
KRISTI NAVN 1 Tim. 1:17.

23. dsom er Han's legeme, efyldt af Ham, som giver alle al sin fylde, [i Han's legeme eksisterer det fulde mål af Gud vor Far, som fylder alting overalt med Ham selv].
Ef. 4:10,12,16, 5:30. Rom. 12:5. 1 Kor. 12:12,27. Kol. 1:19-24.

Lad os bede:
"Min herlige himmelske Fader, jeg beder om at, du min Herres Jesu Kristi Gud vil give mig visdoms og åbenbarings Ånd [så jeg får et dybt inderligt og et intimt] kendskab til dig, [og indsigt i hemmeligheder] så at mine åndelige øjne må blive oplyst [oversvømmet af Sandhedens lys,] så jeg kan kende og forstå, hvilket håb du har kaldt mig til."
Så du Fader må blive herliggjort gennem mit liv. Amen.


a Se: 6 Ting Gud gjode for Kristus
6 Ting Gud gjode for Kristus
[Ef. 1:20-23.]
1. Opvagte Ham fra de døde [v:20, 1 Kor. 15:1-23, note k Joh. 21:14].
2. Satte Han ved sin højre hånd [v:20Salm. 110:1,5. Matt. 26:64. Mark. 16:19. Ap.g. 2:33-34, 7:55-56. Rom. 8:34. Fil. 2:9-11. Kol. 3:1. Hebr. 1:3, 13, 10:12, 12:2. 1 Pet. 3:22].
3. Gav Ham autoritet over al magt over både gode og onde, lagde alt under Ham [v:21, 3:10, 6:12. Rom. 8:38. Fil. 2:9-11. Kol. 1:15-18, 2:10-17. 1 Pet. 3:22. Åb. 1:1,7,18, 11:15, 19:1, 20:10].
4. Gav Ham navnet over alle navne undtagen Gud Fader [v:21. 1 Kor. 11:3. Fil. 2:9-11. Hebr. 1:4].
5. Lagde alle ting under Han's fødder [v:22. Kol. 1:16-18, 2:10-17. hebr. 2:5-18. 1 Kor. 15:24-28].
6. Gav Ham som Hoved for kirken [v:22. Kol. 1:18,24. 1 Kor. 11:3].
b 3dje N.T. profeti i Ef. [1:21]. Næste [2:7]. Denne tid og tiden som kommer [2:7. Matt. 12:31-32. Åb. 20:1-22:5].

c Se: 14-fold Lederstilling for Kristus
14-fold Lederstilling for Kristus
[Ef. 1:20-23.]
1. Over alle myndigheder [v:21. Kol. 2:10].
2. Al magt [v:21. Kol. 2:10].
3. Al kraft [v:21].
4. Herredømme [v:21. Kol. 1:16-18].
5. Ethvert navn [v:21. Fil. 2:9. Hebr. 1:4].
6. Verden [v:21.].
7. Verden som kommer Ethvert navn [v:22.].
8. Alle ting Ethvert navn [v:22. Hebr. 2:8-9].
9. Kirken [v:22-23, 4:15, 5:23-31. Kol. 1:18,24, 2:10].
10. Over alle mennesker [1 Kor. 11:3].
11. Hovedhjørnestenen [Matt. 21:42. Luk. 20:17. Ap.g. 4:11. 1 Pet. 2:7].
12. Folkeslag/nationer [Es. 55:4].
13. Over alt [Rom. 9:5. Kol. 3:11].
14. Han's eget hus [Hebr. 3:6].


d Kirken og Kristi legeme betyder det samme [v:22-23. Kol. 1:18,24].
e De mange lemmer gør Hovedet komplet, skaber hele Kristi legeme [v:23. 1 Kor. 12:12-13,27], og tilgængæld fylder Kristus alle med Han's fylde [v:23, 3:16-21. Joh. 1:16].

[*a] 1:20 Den første af tre manifestationer af Guds magt i Kristus.

[*b] 1:22 Den anden manifestation af Guds magt i Kristus.

[*c] 1:22 Dette er den tredje manifestation af Guds magt i Kristus1:20
KRISTI OPSTANDELSE

Den kraft som blev åbenbar i Jesu opstandelse, var ikke noget mindre end den som kom tilsyne i skabelsen. Opstandelsen er en demonstration af Gud's kraft og et vidnesbyrd om at denne kraft er "for os som tror". Derfor er vi gjort levende med Kristus, [Ef. 2:1.]

1:21
MAGTER OG MYNDIGHEDER

Engle og andre overjordiske væsener, [jf. Rom. 8:38. Kol. 1:16. Ef. 3:10, 6:12.]

1:22
MENIGHED

Ordet hos Paulus bruges for det meste om den lokale menighed, men også i ganske mange tilfælde med sigte på menigheden i universiel betydning, f.eks:[1 Kor. 12:28, 15:9. Gal. 1:13. Fil. 3:6. Kol. 1:18-24].
Her i Efeserbrevet er det først og fremmest universielle menighed som er i fokus.

1:23
HAN'S LEGEME:

Som Kristi legeme er menigheden en størrelse som har hele sit liv i Han's opstandelseslegemes frelsefylde som lever i Ham som er et Herren's tempel.

Uge 11
OP