Forside
Tilbage

Ordet for Uge 11:

Den Gamle Tilstand - Efeserbrevet Kap. 2.

af Preben Petersen

LEVENDEGØRELSEN I KRISTUS
[2:1-10]

Syvfold stillinger for synd og Satans natur
[Sal. 51:5. Rom. 5:12-21. 1 Joh. 3:8, 5:19. Joh. 8:44].

Den Gamle Tilstand: Død for Gud [2:1-3].
1. Også jer [dig] har Han gjort levende, I [du] som var adød i jeres [dine] bovertrædelser og csynder,
Ef. v:5. Luk. 15:24,32. Joh. 5:25. Kol. 1:21, 2:13. FRELSE (Ef. 2:1-9), 5:14. SYND 1 Tim. 5:22.

2. som I [du]] førhen dvandrede i [dvs, inden du kom til troen], da I [du]] fulgte denne everdens fremgangsmåde/vej og indrettede jer [dig] efter tidsånden og lydig fulgte f[Satan] fyrsten over luftens rige og I [du]] var lydig og under kontrol af den dæmoniske gånd, som stadig er virksom i hulydighedens børn. [de ligegyldige, de oprørske, og de vantro, som går op imod Gud's formål].
Ef. v:3, 5:6, 6:12. Joh. 12:31. Kol. 1:13. DJÆVLEN Ef. 4:27. OND ÅND Jak. 2:19.
UGUDELIGE (Ef. 2:2-3), Fil. 3:18. SATAN KALDES Ef, 6:12. VANTRO Kol. 3:6.

3. Dem havde I [du]] også før jeres [din] iomgang med, da I [du]] fulgte jeres [dit] jkøds lyster [som er din adfærd styret af den korrupte og sensuelle syndige natur] og tilfredsstilte kødets og tankernes begær [indskydelse; pludselig lyst/begær], og var kaf natur, under [Guds] vrede og arving til [Han's] harme, ligesom resten af menneskeslægten. Joh. 3:6. Rom. 1:18. Kol. 3:6. Titus 3:3. KØDET Kol. 2:11-13.

Lad os bede:
"Min herlige himmelske Fader, jeg beder om at, du min Herres Jesu Kristi Gud vil give mig visdoms og åbenbarings Ånd [så jeg får et dybt inderligt og et intimt] kendskab til dig, [og indsigt i hemmeligheder] så at mine åndelige øjne må blive oplyst [oversvømmet af Sandhedens lys,] så jeg kan kende og forstå, hvilket håb du har kaldt mig til."
Så du Fader må blive herliggjort gennem mit liv. Amen.


a Se: 7 Døde Ting i Skriften

7 Døde Ting i Skriften [Ef. 2:1.]

1. Døde levende mennesker [v:1,5. Matt. 8:22. 2 Kor. 5:14. Kol. 2:13. 1 Tim. 5:6].
2. Levvende døde mennesker [Rom. 6:2, 7:14. Kol. 2:20, 3:3. 2 Tim. 2:11].
3. Levende døde legemr [Rom. 8:10].
4. Døde legemer [Jak. 2:26. Joh. 5:28-29].
5. Døde gerninger [Hebr. 6:1, 9:14].
6. Død tro [Jak. 2:17,20,26].
7. Syndens død [Rom. 7:8].

b Gr. paraptoma, overtrædelse, at falde ved siden af, et bortfald eller afvigelse fra love, en synd, ugerning, skamløs anstødelighed. note j,
[Rom. 11:11-12
].
c Gr. harmatia, at fejle og ramme ved siden af målet, altid forstået i en moralsk mening, en syndig tanke, ord, eller dåd/bedrift/gerning/ handling [note v, Joh. 1:29].

d Se: 5fold for synderes tilstand

5-fold For Synderes Tilstand [Ef. 2:2]
De vandre:
1. I overensstemmelse med verdens system [v:2].
Ordet referere selvfølgelig til dent onde som løber som en flod gennem hele verden.
2. (Alt) Efter Satan's vilje [v:2].
3. Efter kødets begær [v:3. Gal. 5:19-21. Kol. 3:5-10. Rom. 1:19-32].
4. Efter sindet's ånd's begær [v:3. 2 Kor. 7:1. 1 Joh. 2:15-17].
5. Af natur var vi vredens børn [v:3. Salm. 51:5. Joh. 8:44. Rom. 5:12-21].


e Gr. kosmos, verdens system, se Græsk Leksikon 2889: Refereres 154 gange til forskellige af verdens aktiviteter som er organiseret og styret af Satan og mennesket.
f Det er i virkeligheden i Skriften det gamle menneske som virker i ulydighedens børn [note o, Rom. 6:6. Joh. 8:44. 1 Joh. 3:8, 5:18]. Satan er fyrsten [Gr. archon] der hersker over luftens rige, på grund af dette område bor den/har den onde ånd sit område, alle som er under hans herredømme/magt [v:2, 3:10, 6:11-12. Kol. 2:10. 1 Pet. 3:22. Åb. 12.], Se note f [2 Kor. 5:17].
g Når man først bliver fri af denne ånd, findes/eksisterer det gamle menneske ikke længere i mennesket eller dominerer det. [v:2, 4:27, 6:10-18. 1 Joh. 3:8-10, 5:18. Jak. 4:7. 1 Pet. 5:8-9]. Den virker kun i ulydighedes børn [2 Kor. 5:17-18. 1 Joh. 3:8-10, 5:18. Rom. 6:14-23].
h "hebraism" beskriver en kvalitet, karakter, natur, eller metode til at tænke , eller ordning med religion tilskrives de hebræiske viet til Satan og ulydighed [note d Joh. 17:12]. Den onde er deres fader [Matt. 13:38. Joh. 8:44. 1 Joh. 3:8-10, 5:18].
i Levemåde [note z, 2 Kor. 1:12].

j Se: 17 af Kødets Gerninger i, [Galaterbrevet 5:19-21].

k Mennesket er syndere af natur, blevet født i synd [v:3. Rom. 2:14, 5:12-21. Jak. 3:6. Sam. 51:5].

2:1
Mennesket er åndelig dødt, og død overfor Gud, indtil det bliver født påny [Joh. 5:24f. Rom. 3:23].

2:2
AT VANDRE

er i Skriften et udtryk for daglig opførsel, levevis, og vandel.

SATAN:
Fyrsten over luftens magter er Satan.

Uge 12
OP