Forside
Tilbage

Ordet for Uge 12:

Den Nye Tilstand - Efeserbrevet Kap. 2.

af Preben Petersen

Den Nye Tilstand:

Kilde og formål for evig forløsning

[Rom. 3:21]

Levende for Gud [2:4-10].

4. Men Gud, som er så arig på barmhjertighed, har på grund af den store [vidunderlige og intense] kærlighed, som Han elsker os [dig] med, Rom. 5:8, 10:12. 1 Pet. 1:3. GUD'S KÆRLIGHED Ef. 3:19.

5. I [du]] som var bdød på grund af din synd og overtrædelser [egen ufuldkommenhed, mangler og fejl], har Han gjort clevende i fællesskabet med, og i forening med Kristus, [Han gav os selve Kristi liv, det samme nye liv ved hvilket Han levendegjorde Ham [Jesus Kristus]], det er af nåde [af Han's yndest og gunst/favør, som du ikke fortjener] at I [du]] er frelst [udfriet fra dom og gjort meddelagtig i Kristi frelse].
Luk. 15:24. John. 5:21. Ap.g. 15:11. Rom. 6:4-13, 8:10, 10:12. Kol. 2:1, 2:13. Titus 3:4.
ÅNDELIG DØD Ef. 2:12,17.

6. Ja, Han oprejste os [dig]] sammen med Ham og har givet os [dig]] [fælles] plads og sat os [dig]] med Ham i den himmelske verden,(sfære) [i kraft af vores [dit] nye liv, den nye fødsel] i Kristus Jesus, (Messias, den Salvede). Fil. 3:20. HIMMEL Ef. 3:15. ENDETIDEN (Ef. 2:6-7), 3:8-11.

7. Han gjorde dette tydeligt for at demonnstrere, at Han di de tider som er nu og kommer kunne vise os [dig]] sin umålelige [grænseløse] overstrømmende rigdom af Han's frie nåde [Han's ufortjent gunst/favør] ved Han's hjertes godhed mod os [dig]], ved og i Kristus Jesus. Ef. 1:7, 3:8. Rom. 2:4. NÅDE (Ef. 2:7-8), 3:2.


Lad os bede:
"Min herlige himmelske Fader, jeg beder om at, du min Herres Jesu Kristi Gud vil give mig visdoms og åbenbarings Ånd [så jeg får et dybt inderligt og et intimt] kendskab til dig, [og indsigt i hemmeligheder] så at mine åndelige øjne må blive oplyst [oversvømmet af Sandhedens lys,] så jeg kan kende og forstå, hvilket håb du har kaldt mig til."
Så du Fader må blive herliggjort gennem mit liv. Amen.


a Se: 7 Ting Gud Har Gjort

7 Ting Gud Har Gjort [2:1-13.]

1. Genoplivet os fra syndens død [v:1,5].
2. Elsket os [v:4].
3. Frelst os [v:5,8-9].
4. Har givet os plads med Ham [v:6,10].
5. Har givet os en plan [v:7,10].
6. Skabt os i Kristus [v:10].
7. Lod os komme nær ved Kristi [v:13].

b Se: 3 Slags for Død i Skriften

3 Slags for Død i Skriften [2:5.]

1. Fysisk/legemlig død - adskillelse/udskilning af det indre menneske fra legemet [Jak. 2:26].
2. Åndelig død - adskillelse fra Gud på grund af synd [v:1,5. Es. 59:2. Matt. 8:22. Kol. 2:13. 1 Tim. 5:6].
3. Evig død - Evig adskillelse fra Gud på grund af mennesket valgte at vedblive med at være uden Gud/adskilt fra Gud [Es. 66:22-2eller anden 4. Matt. 10:28, 25:41,46. b. 2:11, 14:9-11, 20:11-15, 21:8, 22:15. ].
Dette bliver kaldt den anden død eller adskillelse fra Gud [Åb. 2:11, 20:14, 21:8].

c Det er en åndelig opstandelse fra de døde i skyld og synd [v:1, 5-6]. Det er retfærdigt og afgjort og komplet som den fysiske opstandelse [2 Kor. 5:17-18].
d 4de N.T. profeti i Ef. [2:7, uopfyldt]. Næste [3:11].

2:5
AT BLIVE GJORT LEVENDE

svarer til genfødslen til en ny skabnig. [2 Kor. 5:17].

2:6
Allerede den herlighed som menigheden nu besidder under sin fornedrelses degradings tilstand, tilhører den kommende verden.
Dette udtrykkes også i [Rom. 8:17], hvor Paulus taler om at de som tror på Kristus, har del med Ham i arv og herlighed.
Beskrivelsen af Gud's nådige handling er trefoldig.
Den indebærer oplivning - vi er gjort levende {v:5}, opvækkelse - del i Kristi opstandelse {v:6} og belønning - vi er sat med Kristus i himmelen {v:6}.

2:7
KOMMENDE TIDER

Disse "kommende tider" kan vanskelig være noget andet end evighedens uendelige tidsaldre [græsk: aioner].
Og al den nåde som Gud indtil nu har vist os [se de foregående vers], er bare begyndelsen til den godhed Han vil vise os i de fremtidige evige tider.

Uge 13
OP