Forside
Tilbage

Ordet for Uge 13:

Guds gave - Efeserbrevet Kap. 2.

af Preben Petersen

Hvordan mennesket er frelst
[Rom. 10:9-10. 1 Joh. 1:9. 1 Kor. 6:11. Joh. 3:16].

8. aFor af [fri/gratis] nåde [Gud's ufortjente gunst/favør] er I [du]] frelst gennem tro [forløst fra dom og gjort meddelagtig i Kristi frelse] og denne frelse kommer ikke på grund af jeres [dine]] egen gerninger, [ikke ud af jeres [dine]] egne anstrengelser], men, det er en Guds gave;
Ef. v:5. Ap.g. 15:11. Rom. 3:24-28, 6:23. Gal. 2:16. TRO Ef. 2:17.
9. det skyldes ikke gerninger [opfyldelsen af lovens krav], for at ingen skal rose sig. [Det er ikke et resultat af, hvad enhver muligvis kan gøre, nej, ingen kan være stolt/rose/prale, eller tage ære].
Rom. 3:20,27, 4:2ff, 11:6. 1 Kor. 1:29. 2 Tim. 1:9.

10. For I [du]] er Guds [eget] bværk, skabt i Kristus Jesus [født påny] så I [du]] kan udføre de gode gerninger, som Gud forud har cfastsat/lagt til rette for at I [du]] skulle vandre i dem [gå på veje/stier som Han har forudberedt før tiden], og [leve det gode liv, som Han på forhånd har fastlagt og gjort rede så I [du]] kan leve det]. Sal. 100:3. 2 Kor. 5:17. Titus 2:14. GODE GERNINGER Kol. 1:10. SKABE Ef. 2:15.

Lad os bede:
"Min herlige himmelske Fader, jeg beder om at, du min Herres Jesu Kristi Gud vil give mig visdoms og åbenbarings Ånd [så jeg får et dybt inderligt og et intimt] kendskab til dig, [og indsigt i hemmeligheder] så at mine åndelige øjne må blive oplyst [oversvømmet af Sandhedens lys,] så jeg kan kende og forstå, hvilket håb du har kaldt mig til."
Så du Fader må blive herliggjort gennem mit liv. Amen.


a En klar ukompliceret erklæring på hvordan mennesker er opstået åndeligt fra døde i synd [v:8-10. Rom. 10:9-10. Joh. 3:16. 1 Ioh. 1:9].
b Gr. poiema værk eller ny skabning. Kun her og i [Rom. 1:20. Samlg. 2 Kr. 5:17-18. Ef.4:23-24. Tit. 2:11-14].
c Gr. proetoimazo at forberede sig, at gøre klar på forhånd. Det refererer til at forberede mennesker til gode gerninger ved genfødelse/fornyelse.

2:8
AF NÅDE

udtrykker motivet og kilden.
"Ved tro" udtrykker det subjektive middel til at tilegne sig dette.

2:10
GODE GERNINGER

er et resultat af, og ikke en årsag til frelse.
Vi er ikke frelst på grund af gode gerninger, men til gode gerninger.

Uge 14
OP