Forside
Tilbage

Ordet for Uge 14:

De troendes enhed i Kristus - Efeserbrevet Kap. 2.

af Preben Petersen

Enheden Mellem Jøderne og Hedningerne
[2:11-22].

De troendes enhed i Kristus
[2:11-22].

Før: uden Gud i verden [2:11-13].
11. Derfor husk på, at førhen var I [du], som var født* som ahedning i kødet og som blev kaldt uomskårne af dem, som har navn efter den omskærelse’, bgjort med hænder og udføres på legemet***ordret: i kødet.    Ef.5:8. 1 Kor. 12:2.

12. Husk på, at I [du]] på den tid var uden Kristus, var udlændinge, cudelukket fra dborgerret ei Israel og ffremmede for gforjættelsens pagter, uden håb og uden Gud i verden.
Ef. 4:18. Rom. 9:4. 1 Tess. 4:13. PAGT Hebr. 7:22. HÅB. Ef. 4:4.
ÅNDELIG DØD (Ef. 2:12,17), 4:18-19. GUD'S LØFTE Ef. 3:6.
13. MEN hNU: da I [du] er i Kristus Jesus, er iI [du], som jengang var langt borte, I [du] er nu kommet nær kpå grund af Kristi blod.


Lad os bede:
"Min herlige himmelske Fader, jeg beder om at, du min Herres Jesu Kristi Gud vil give mig visdoms og åbenbarings Ånd [så jeg får et dybt inderligt og et intimt] kendskab til dig, [og indsigt i hemmeligheder] så at mine åndelige øjne må blive oplyst [oversvømmet af Sandhedens lys,] så jeg kan kende og forstå, hvilket håb du har kaldt mig til."
Så du Fader må blive herliggjort gennem mit liv. Amen.


a Den første tilkendegivelse at Paulus' brev hovedsalig er til de hedninge kristne [v: 11,19, 3:1,8, 4:17].
6foldig tidligere hedninge tilstande:
1.Uomskåret [v:11].
2. Uden Kristus [v:12].
3. Udelukket fra borgerret i Israel [v:12].
4. Fremmede for forjættelsens pagter [v:12].
5. Uden håb [v:12].
6. Uden Gud i verden [v:12].
b Gr. cheiropoietos, lavet af hænderne. Kun her og i [Hebr. 9:11, 24. Samlg. Rom. 2:28,29]. Det refererer til at blive Jøde ved omskærelse.
c Gr. apalloreioo, at fremmedgøre/udelukket fra/støde bort fra sig/fjerne . Kun her og i [4:18. Kol. 1:21].
d Gr. polteia, medborgerskab, rettigheder for en borger. Kun her og i [Ap.g. 22:28].
e Brugt kun en gang i [1 Kor. Gal. Ef. og Fil, og en gang i 2 Kor].
f Gr. xenos, fremmed [Matt. 25:35-44, 27:7. Ap.g. 17:21. Ef. 2:12, 19. Hebr. 11:13. 3 Joh. v:5]. ukendte/fremmede, [Ap.g. 17:18. Hebr. 13:9. 1 Pet. 4:12], og vært, [Rom. 16:23].
g Abraham's, Moses' og David's pagt som lovede Jøderne al jordisk og himmelske velsignelser[1 Mos. 12:1-3. 2 Mos. 20. 2 Sam. 7]
h Se 10-fold Nuværende tilstande for Kristne.

10-fold Nuværende tilstande for Kristne. [2:13.]
1. I Kristus [v:13].
2. Vi er kommet nær på grund af Han's blod [v:13].
3. Har fred med Gud [v:14].
4. Fået medborgerskab i Israel [v:14-16].
5. En del af kirken [v:15-16].
6. Forligt med Gud [v:16].
7. Adgang til Gud ved Ånden [v:18].
8. De helliges medborgere [v:19].
9. Opbygget på et sandt fundament [v:20. 1Kor. 3:11].
10. En Guds bolig i Ånden [v:22].

i Hedningerne, note s ovenover
j Bogstavligt, som var langt borte.
k Gjorde det muligt ved Han's død [v:13. Rom. 5:9. Fil. 2:8. Kol. 1:14,20. Hebr. 10:19-23]..

2:13
Opfyldelsen af Zak. 6:15.

[b] 2:11 "uomskårne" Folk, der ikke har mærket af omskæring som jøderne havde.

[c] 2:12 De aftaler, som Gud gav til sit folk i Det Gamle Testamente.

Uge 15
OP