Forside
Tilbage

Ordet for Uge 18:

Hemmeligheden i Kristus - Efeserbrevet Kap. 3

af Preben Petersen

Åbenbaring af Kirken's Hemmelighed
[3:1-13 ].

Kirken en særlig åbenbaring for Paulus
[Matt. 16:18].

Hemmeligheden i Kristus
[3:1-13].

Hedningerne er medarvinger [3:1-7].

1. Derfor [forkynder jeg at I [du] og troende jøder er medarvinger] så af adenne årsag, er jeg, Paulus, Kristi Jesu fange for jer hedningene Ef. v:13-14, 4:1. Ap.g. 28:16. Fil- 1:7,12. Kol. 1:24. Filemon 1;9.

2. så sandt som I [du] har hørt om den bhusholdergerning, Gud i sin nåde gav mig med henblik på jer [til jeres [din] fordel], Ef. v:8, 1:10, 3:8. Ap.g. 9:15. 1 Kor. 4:1. Gal. 2:7. Kol. 1:25. NÅDE Ef. 3:7-8.

3. hvordan jeg ved en [guddommelig] cåbenbaring som blev gjort kendt for mig, den dhemmelighed, [hvorom jeg før i korthed har skrevet]. Ef. 1:9. Ap.g. 22:17. Rom. 16:25. Gal. 1:11-12.

4. Ved at henvise til dette, og når I [du] læser det kan forstå, at jeg har indsigt i Kristi hemmelighed,
KENDE Ef. 3:19.

Lad os bede:
"Min herlige himmelske Fader, jeg beder om at, du min Herres Jesu Kristi Gud vil give mig visdoms og åbenbarings Ånd [så jeg får et dybt inderligt og et intimt] kendskab til dig, [og indsigt i hemmeligheder] så at mine åndelige øjne må blive oplyst [oversvømmet af Sandhedens lys,] så jeg kan kende og forstå, hvilket håb du har kaldt mig til."
Så du Fader må blive herliggjort gennem mit liv. Amen.


a På grund af det, er hedningerne på lige fod med jøderne. Jeg er Jesu Krist fange for din skyld [v:1].
b Gr. oikonomia forvaltningen af en husstand eller af husholdningens anliggender specifikt [se note æ, [1:10].
c Se: Åbenbaring
Åbenbaring
Gr. apokalupsis, en afsløring af sandheden, instruktion om ting, som før var ukendt, afdække, blotte/afsløre. Brugt om:
1. Evangeliets lys [Luk. 2:32].
2. Den kommende dom [Rom. 2:5].
3. Blotte/Afsløre sandheden som for nuværende skjult, men nu åbenbaret [Rom. 16:25. 2 Kor. 12:1,7. Gal. 1:12, 2:2. Ef. 1:7, 3:3. Åb. 1:1].
4. Den kommende herlighed [1 Pet. 4:13].
5. Jesu 2den genkomst [1 Kor. 1:7. 2 Tess. 1:7. 1 Pet. 1:7,13].
6. Manifestationen af Guds Søn [Rom. 8:19].

d Et {bibelsk} mysterium er en hemmelighed tidligere skjult, men nu gjort åbenbar så at intet er hemmeligt for nogen længere, som acceptere sandheden som åbenbaret [Matt. 13:11. 2 Kor. 4:3-4]


3:3
HEMMELIGHED
Betyder efter nytestamentlig sprogbrug en guddommelig plan som er blevet gjort kendt ved en åbenbaring

Uge 19
OP