Forside
Tilbage

Ordet for Uge 19:

Kirken en hemmelighed - Efeserbrevet Kap. 3

af Preben Petersen

Kirken en hemmelighed skjult i fortiden,
men nu åbenbaret

5. (denne hemmelighed) som i tidligere agenerationer ikke var afsløret for menneskenes børn, således som den nu er blevet åbenbaret ved Helligånden for Han's hellige apostle og profeter,
Ef. 2:15-15,20. Ap.g. 10:28. Kol. 1:26. HELLIGE ÅND Ef. 3:16. ÅBENBARING Kol. 1:26.

6. nemlig den hemmelighed, bat hedningerne [skulle blive] og er nu cmedarvinger [med jøderne], og lemmer dpå samme legeme og emeddelagtige i [samme guddommelige] løfter i Kristus Jesus gennem [deres tro på] evangeliet [de gode nyheder om frelse], Ef. 2:15-16. Gal. 3:14, 28-28. GUD'S LØFTER Ef. 6:2.

7. og dette [evangelium] er jeg blevet ftjener for ved den Guds nåde [ufortjent gunst], der blev givet mig som gave ved Han's mægtige indgriben. Ef. v:2. Rom. 1:5. Kol. 1:23. TJENESTER Fil. 1:1. NÅDE (Ef. 3:7-8), 4:7.


Lad os bede:
"Min herlige himmelske Fader, jeg beder om at, du min Herres Jesu Kristi Gud vil give mig visdoms og åbenbarings Ånd [så jeg får et dybt inderligt og et intimt] kendskab til dig, [og indsigt i hemmeligheder] så at mine åndelige øjne må blive oplyst [oversvømmet af Sandhedens lys,] så jeg kan kende og forstå, hvilket håb du har kaldt mig til."
Så du Fader må blive herliggjort gennem mit liv. Amen.


a Se: Generation/Slægtled
Generation/Slægtled [3:5.]
Gr. genesis, kilde, oprindelse, en slægtbog, og ikke det græske aion, for evigt, en ubrudt alder, evighed af tid, evighed verdener, univers tid, alder. At hedningerne skulle blive kaldt og frelst var blevet gjort kendt for Abraham i det G. T. [1 Mos. 12:1-3] videre gennem [Rom. 9:24-33. Gal. 3:8], men at de skulle blive frelst uden Moselov og at både jøder og hedninger skulle blive frelst fra loven, blive til én ny skabning under den nye pagts vilkår/betingelser var ikke blevet åbenbaret. Dette var en ny åbenbaring [v:1-9. Gal. 1:2, 2:2, 3:13-14].

b Det var især denne del af hemmeligheden som ikke var åbenbaret for profeterne i tidligere generationer [v:5-6].
c Gr. Sugkleronomos en fælles arving. Her:[Hebr. 11:9. 1 Pet. 3:7. Rom. 8:17].
d Gr. sussomos Kun her: tilhører samme legeme, samme kirke, et nyt legeme, ikke forenet med et jødisk legeme som allerede eksisterer [2:15, 4:11].
e Gr. summetochos tage del sammen med en, en fælles delagtig i noget.Kun her og i [5:7].
f Gr. diakonos en som udfører en kommandoer for en anden, en diakon/underordnet gejstlig, som tjener handler under direkte ordre fra den store Mester fra hvem jeg har modtaget nådens gave og den virkningsfulde/effektive Guds kraft [v:7].

Uge 20
OP