Forside
Tilbage

Ordet for Uge 2:

Nåde og Fred - Efeserbrevet kap 1.

af Preben Petersen

Paulus forsatte hilsen

Vi vil fortsætte med Efeserbrevet 1:2, hvor Paulus bruger indgangs hilsen, nåde og fred, nåde først. Den sande nåde kan kun komme ét sted fra, nemlig fra min og din Gud og Far, fordi nåden kom med min og din Herre, Jesus Kristus, Han's Søn, [se: Joh. ev. 1:17b].

Lad os bede:
"Min herlige himmelske Fader, jeg beder om at, du min Herres Jesu Kristi Gud vil give mig visdoms og åbenbarings Ånd [så jeg får et dybt inderligt og et intimt] kendskab til dig, [og indsigt i hemmeligheder] så at mine åndelige øjne må blive oplyst [oversvømmet af Sandhedens lys,] så jeg kan kende og forstå, hvilket håb du har kaldt mig til."
Så du Fader må blive herliggjort gennem mit liv. Amen.


Ef. 1:2 .
Nåde [Guds ufortjente favør/gunst, yndest, velvilje] og åndelig fred
[som betyder Guds fred, indre ro og åndelige velbefindende, harmoni og enhed med Gud]
være med dig fra Gud din Fader og fra din Herre Jesus Kristus.
Rom.1:7. 1 Kor. 1:3. 2 Kor. 1:2. Kol 1:2.

Loven kræver, nåden sætter dig og mig i stand til. Nåden retfærdiggøre, se hvad der står skrevet i:
Rom. 3:24.
og bliver retfærdiggjort [erklæret fri for skyld synd, gjort acceptable for Gud, og givet evigt liv] uforskyldt af Han's [dyrebare, ufortjente] nåde ved forløsningen [betaling for vores synd] i Kristus Jesus,
Rom. 4:4. Matt. 20:28. Ef. 1:7, 2:8. 1 Tim. 2:6. Tit. 3:5-7. FORSONING (ROM. 3:24-26), 1 Kor. 15:3. NÅDE Rom. 4:4.

Paulus bruger denne indgangs hilsen i alle hans breve, og han uddyber nåden gennem de 3 første kapitler her i Efeserbrevet som vi vil se og gå mere i dybden med.

Nåden står 12 gange i brevet [v:2,6-7, 2:5-8, 3:2, 7-8, 4:7,29, 6:24].

Når Paulus også bruger Guds fred er den hilsen enorm vigtig at forstå. Vi kan høre Jesus undervisning til Han's disciple før Han sender dem ud, læs selv om dette i: [Matt. 10:12-13. Luk. 10:5-6].
Hvad betyder så denne hilsen fred fra Gud, hør hvad Jesus siger i:

Joh. ev. 14:26-27.
men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, Han skal lære jer alle ting og minde jer om alt, hvad Jeg har sagt jer.

Fred efterlader Jeg jer, min fred giver Jeg jer; jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte forfærdes ikke og være ikke modløst!

Når vi kommer ind på et sted uanset hvor og bruger denne hilsen, "Guds fred," vil vi forløse Helligånden ud i det miljø vi er i, derefter vil Helligånden finde det hjerte som er åben overfor Jesus Kristus, men er der ingen åbne hjerter vil Helligånden vende tilbage til den person som bragte denne hilsen.
Vi skal forstå vigtigheden af vores hilsen og bruge den.

Vil vil også her komme mere ind i hvad Guds fred betyder for os i vores vandring, se på hvorfor Satans ønske om at stjæle denne fred.
Uge 3
OP