Forside
Tilbage

Ordet for Uge 20:

Gud's frelsesvisdom - Efeserbrevet Kap. 3

af Preben Petersen

Gud's frelsesvisdom skal blive kendt [3:8-13].
8. Ja, mig, asom er den aller ringeste af alle hellige [Guds folk], er den nåde blevet givet til mig [som er ufortjent] for at jeg skulle forkynde hedningerne evangeliet de gode nyheder om Kristi buransagelige rigdomme [den åndelige rigdom, som ingen helt kan forstå],
Ap.g. 9:15. Rom. 1:5, 11:33. 1 Kor. 1:28, 15:9. Gal. 1:16, 2:8.ENDETIDEN (Ef. 3:8-11), 3:20-21. DE HELLIGE Ef. 3:18.

9. og oplyse alle mennesker, og gøre det klart for dem, så de kan se hvad cfællesskabet om den hemmelighed/frelsesplan [vedrørende sammenlægningen af troende jøder og hedninger i ét legeme] er, som fra dverdens begyndelse blev holdt skjult i Gud, esom skabte alle ting gennem og i Jesus Kristus,
Rom. 16:25. Kol. 1:26. 1 Pet. 1:20. Åb. 4:11. SKABE Ef. 4:24.

Lad os bede:
"Min herlige himmelske Fader, jeg beder om at, du min Herres Jesu Kristi Gud vil give mig visdoms og åbenbarings Ånd [så jeg får et dybt inderligt og et intimt] kendskab til dig, [og indsigt i hemmeligheder] så at mine åndelige øjne må blive oplyst [oversvømmet af Sandhedens lys,] så jeg kan kende og forstå, hvilket håb du har kaldt mig til."
Så du Fader må blive herliggjort gennem mit liv. Amen.


a Et ekstremt udtrygt for ydmyghed
b Gr. anezichniastos, uransagelig. Kun her og i [Rom. 11:33]. Det refererer til Guds fodspor i åbenbarelsen af Han's plan overfor mennesket om Han's nådes rigdomme nu og i tiderne som kommer [2:2, 3:8-9].
c Mange græske tekster fortolker oikonomia, forvaltning/varetagelse/ledelse, administration af Kristi hemmelighed [v:3-6]. I andre tekster det græske kiononia, tilkendegive et fællesskab eller et religiøst samfund [2 Kor. 13:13].
d Gr. aionon, universet begyndelse, alder.
e Gud skabte alle ting ved Jesus Kristus [v:9. Joh. 1:3. Kol. 1:15-18].

Uge 21
OP