Forside
Tilbage

Ordet for Uge 21:

Kirken Guds visdom - Efeserbrevet Kap. 3

af Preben Petersen

Kirken en visdom overfor magterne og myndighederne.

10. Guds visdom nu, i al dens mangfoldighed amed det formål [i alle dens utallige aspekter] bved kirken skulle gives til kende for magterne og myndighederne i den chimmelske verden.
Ef. 1:21. 1 Pet. 1:12. MENIGHEDEN Ef. 3:21.
11. Dette er i overensstemmelse med [vilkårene i] ddet evige formål, som Han udførte i Kristus Jesus, min og jeres Herre,
BØN Ef. 6:18-19.
12. ei Ham [Kristus Jesus] vi har frimodighed og tillidsfuld adgang gennem troen på Ham [Kristus Jesus] [dvs. min tro giver mig tilstrækkeligt mod til frit og åbent nærme mig Gud gennem Kristus]. Ef. 2:18. Joh. 10:9. Rom. 5:2. Hebr. 4:16, 10:10,19.
13. Så fderfor beder jeg jer [dig] om ikke at miste modet over mine trængsler og lidelser som jeg lider på jeres [dine] vegne, for de er til jeres [din] herlighed og ære. Ef. v:1. Fil. 1:14. Kol. 1:24.


Lad os bede:
"Min herlige himmelske Fader, jeg beder om at, du min Herres Jesu Kristi Gud vil give mig visdoms og åbenbarings Ånd [så jeg får et dybt inderligt og et intimt] kendskab til dig, [og indsigt i hemmeligheder] så at mine åndelige øjne må blive oplyst [oversvømmet af Sandhedens lys,] så jeg kan kende og forstå, hvilket håb du har kaldt mig til."
Så du Fader må blive herliggjort gennem mit liv. Amen.


a Gud gør jøderne og hedningerne til ét nyt legeme [nyt menneske] for at demostrere overfor magter og myndighederne i den himmelske verden den mangfoldige Guds visdom i Han's evige formål [v:10-11, 6:12].
b Ved kirkens lydighed/underkastelse overfor Gud og Kristus og af Guds mangfoldiggjorte visdom, for kirken, englene og dæmoniske magter, gode og onde bliver undervist om Guds evige formål [v:10-11, 1:11, 2:7].
c Se note l i [Ef. 1:3].
d 5te N.T. profeti i Ef. [3:11, uopfyldt]. Næste [v:21].
Det evige formål er at få den frie skabnings forvaltede moral som er blevet fuldstændig/ grundigt/indgående/gennemgribende/ganske; fuldkommen prøvet og renset for synd og alle mulig oprør, så Gud kan vise Han's nådes overmådelige store rigdomme mod os gennem alle tiderne som er og kommer, uden frygt for evig oprør [Ef. 1:4-12, 2:7, 3:9-11. 1 Kor. 15:24-29. Åb. 21-22].
Se: 16 Ting den genløste (gods)forvalter må og skal lære/kende

16 Ting den genløste (gods)forvalter må og skal lære/kende [3:11.]
1. At Gud må blive respekteret og adlydt i alle ting [Ef. 3:9-11].
2. At Han's lov er absolut og retfærdig [Salm. 119:89. Es. 55:11. 2 Tim. 3:16-17].
3. At synd ikke betaler sig [Gal. 6:7-8].
4. At synd aldrig kan/skal undskyldes, {være en undskyldning} [1 Mos. 2:17. Ezek. 18:4. Rom. 6:23].
5. At synd vil blive tilgivet hvis vilkår/betingelser bliver opfyldt [2 Kor. 7:10. 1 Joh. 1:9].
6. At Guds form for styrelse/regering er den eneste rette [Es. 9:6-7. Åb. 20].
7. At en kærlig og fri underkastelse til Gud er det højeste og mest noble princip for moralsk lov [Matt. 22:37. Joh. 3:16. Åb. 22:17. Ef. 3:10].
8. At retfærd og retfærdighed skal sejre, hvis ethvert samfund skal blive evigt bevaret/beskyttet/sikret i universet [Ef. 1:4-12, 2:7, 3:9-11. Åb. 11:15-18. 1 Kor. 15:24-28].
9. At indvielse er det allerbedste for alle og er skabningens natur og højeste herlighed [Ef. 1:4-12. Åb. 4:11, 5:11-14. Kol. 1:15-18].
10. Gud er nådig/barmhjertig og tilgivende overfor oprører som er angrende og som lærer lydighed gennem deres fald og forløsning [Rom. 1:5,16, 3:24-26. Ef. 2:4-10. Tit. 2:11-14, 3:5-6].
11. At Gud er den absolutte retfærd og perfekte Skabning, og den eneste Ene egnede/duelige og værdige for ubestridelig autoritet [Es. 57:13. Åb. 4:8, 6:10, 15:4].
12. At al anklage/beskyldning af nuværende oprør imod Gud er falsk/usandt [Ezek. 28:16. Ef. 6:16. Åb. 12:10].
13. Gud gør kun det som er til bedste for skabningen [Matt. 7:7-11. Ef. 2:7. Åb. 4:11].
14. Han skal i kraft af Han's egen retfærd og retfærdigheds beretning i al Han's gerninger blive anerkendt af alle som den Højeste Moralske Regent af universet [1 Kor. 11:3, 15:24-28. Ef. 2:9-11. Kol. 1:15-18. Åb. 4:11].
15. Dem som bliver ved at være oprørske vil blive straffet i al evighed som en evindelig af varig betydning af Guds vrede over synd og som et eksempel på retfærd for alle kommende generationer i al evighed [ [Es. 66:22-24. Åb. 14:9-11. Matt. 25:41,46. Mark. 9:43-48].
16. At alle de forløste og lydige vil være Guds evige arvinger og konger og præster under Ham for at hjælpe med at administrere universets anliggende forevigt [ [Dan. 7:18,27. Rom. 8:17. 1 Kor. 6:2-3. Ef. 2:7, 3:9-11. 2 Tim. 2:12. Åb. 1:6, 5:10, 22:4-5].

e 3 Store velsignelser i Kristus
1. Frimodighed i bøn [Fil. 4:6].
2. Adgang med tillidsfuld overbevisning om bønnesvar [Hebr. 4:14-16, 10:19-23].
3. Tro på Kristus [v:12. Hebr. 12:2. Ap.g. 3:16. Gal. 2:20].
f Bring ikke skam over mine trængsler, som jeg lider for jeres skyld. De er en ære til jeres gode for at sætte jer i stand til at I holder ud/være standhaftige/blive (ihærdigt) ved i retfærdighed [v:13].

3:10-12
3:10
MAGTER OG MYNDIGHEDERNE

Kan betegnes som både gode og onde engle.
Det synes klart at ud fra dette skriftsted at engle har mulighed til at øg deres kundskab, til at få fordybet indsigt i Gud's visdom.
[3:10-12]. Dette indkluderer et løfte om at sidde med/i Kristus på Han's trone,
[Åb. 3:21], for at herske med Ham, [2 Tim. 2:12].

3:12 FRIMODIGHED
Vi har frimodighed i Kristus, fordi Han har banet vej til Gud for os [Hebr. 10:19ff].

Uge 22
OP