Forside
Tilbage

Ordet for Uge 24:

Ånden's enhed - Efeserbrevet Kap. 4

af Preben Petersen

2 FORMANENDE HOVEDDEL: -
OPGAVEN I KRISTUS
[4:1-6:20].

1. Ånden's enhed i freden's bånd
[4:1-16].

Ét legeme og én Herre
[4:1-6].

Tro's Vandringen
[Ef. 4:1-5:2. Rom. 8:12,13,14. Gal. 5. 1 Tess. 5:1. 1 Pet. 2. 1 Joh. 2:3-5].

Formaning til Enhed, Enhed i Ånden [4:1-3].

1. Så formaner jeg den fangne i Herren, [jeg appellere til og beder dig] , aat I [du] vandre [føre et liv] som I [du] er blevet kaldet til [at tjene Gud, dette indebærer også, at leve et liv, der udviser guddommelig karakter, moralsk mod, personlig integritet, og moden adfærds - et liv, der udtrykker taknemmelighed til Gud for din frelse],
Ef. 3:1. Rom. 12:1. Kol. 1:10.

2. med al ydmyghed og sagtmodighed uselviskhed [forsage selvretfærdighed], ædel, mildhed, [opretholde selvkontrol] med langmodighed, overbærende med hverandre [a]i [uselvisk] kærlighed,
Matt. 11:29. 1 Kor. 13:4. Kol. 1:11, 3:12. 1 Tess. 5:14. KÆRLIGHEDSBUD Ef. 5:25-28.

3. og bstræbe efter at bevare Åndens enhed i fredens bånd: [alle arbejder sammen for at gøre det hele succesrig]. Gal. 3:23. Fil. 1:27. Kol. 3:14. HELLIGE ÅND (Ef. 4:3-4), 4:30. FRED Ef. 6:15.


Lad os bede:
"Min herlige himmelske Fader, jeg beder om at, du min Herres Jesu Kristi Gud vil give mig visdoms og åbenbarings Ånd [så jeg får et dybt inderligt og et intimt] kendskab til dig, [og indsigt i hemmeligheder] så at mine åndelige øjne må blive oplyst [oversvømmet af Sandhedens lys,] så jeg kan kende og forstå, hvilket håb du har kaldt mig til."
Så du Fader må blive herliggjort gennem mit liv. Amen.


a 6 Formaninger/tilskyndelser til Efeserne:
1. Vandre værdig i jeres kaldelse [v:1].
2. Vandre værdig i ydmyghed [v:2. Ap.g. 20:19. 1 Pet. 5:5].
3. Vandre værdig i sagtmodighed [v:2. Matt. 5:5].
4.Vandre værdig i langmodig [v:2. 1 Kor. 13].
5. Vær tålmodig/ overbærende overfor hinanden i kærlighed [v:3].
6. Søge/stræbe efter at holde Åndens enhed i fredens bånd [v:3]
b Gr. spoudazo, oversat: at fremskynde, at anstrenge sig selv, bestræbe, være imødekommende/ivrig [Gal. 2:10]. være flittig/omhyggelig
[Tit. 3:12. 2 Pet. 3:14]. udøve flid [2 Tim. 4:9,21]. villighed til flid [2 Pet. 1:10]. anstrenge [4:11]. bestræbe sig for/søge [Ef. 4:3. 1 Tess. 2:17. 2 Pet. 1:15]. og være hurtig til at lære [2 Tim. 2:15].

[a] 4:2 Nøglen til at forstå dette og andre udsagn om kærlighed, er at vide, at denne kærlighed [det græske ord agape] er ikke så meget et spørgsmål om følelser, som det er at gøre tingene på til fordel for en anden person, der er, at have en uselvisk omsorg for en anden og en vilje til at søge det bedste for en anden.

Uge 25

OP