Forside
Tilbage

Ordet for Uge 25:

Enhed og Harmoni - Efeserbrevet Kap. 4

af Preben Petersen

Syvfold enhed og harmoni
mellem Gud og mennesket
1 Kor. 12. Rom. 12. Joh. 17].

Forklaring for Enhed [harmoni] [4:4-6].
4. Der er cét legeme [af troende] og én Ånd, ligesom du blev kaldet til ét håb da du blev kaldt [til frelse].
Ef. 1:10,18, 2:16-18. Rom. 12:5. 1 Kor. 12:12-13,27. Kol. 3:15. HÅB Kol. 1:5. TREENIGHED (Ef. 4:4-6), Titus 3:4-6.

5. Der er én Herre, én tro, dén dåb,
Joh. 1:12. Rom. 8:14f. 1 Kor. 8:4-6, 12:5f. Gal. 3:13,26. TRO Ef. 4:13.

6. én Gud, alles Fader, som er [suverænt] ophøjet over alle, og [virker] gennem alle og [er levende] i alle!
Mal. 2:10. Mark. 14:36. Rom. 11:36. 1 Kor. 8:4-6.


Lad os bede:
"Min herlige himmelske Fader, jeg beder om at, du min Herres Jesu Kristi Gud vil give mig visdoms og åbenbarings Ånd [så jeg får et dybt inderligt og et intimt] kendskab til dig, [og indsigt i hemmeligheder] så at mine åndelige øjne må blive oplyst [oversvømmet af Sandhedens lys,] så jeg kan kende og forstå, hvilket håb du har kaldt mig til."
Så du Fader må blive herliggjort gennem mit liv. Amen.


c Se: 7fold i at være Én/Ét i Efeserbrevet.
7fold i at være Én/Ét i Ef. [4:4-6.]
1. Et legeme, Kirken
2. En Ånd, Helligånden
3. Et håb, kristnes kaldelse
4. En Herre, Herren Jesus Kristus
5. En tro, Evangeliets læreform
6. En dåb, en dåb ind i Kristi legeme. [1 Kor. 12:13. Gal. 3:27. Kol. 2:12. Rom. 6:3-7].
7. En Gud, alles Fader.

d En dåb af 7 som frelser sjælen - dåben til Kristus og ind i Han's legeme

Uge 26
OP