Forside
Tilbage

Ordet for Uge 27:

Opbyggelse af Kristi legeme - Efeserbrevet Kap. 4

af Preben Petersen

Gavernes Formål
[4:12-16].

Nifold formål med gaverne
[1 Kor. 12:7, henvisning].

12. [Og Han gjorde dette] tfor at gøre de hellige [Guds folk] fuldt beredt til deres tjenestegerning, for at opbygge Kristi legeme, Kirken
1 Kor. 11:1, 12:27. Kol. 1:24. 2 Tim. 3:17. FULDKOMMEN Fil. 2:2. DE HELLIGE Ef. 5:3.
13.indtil vi alle [kan blive udviklet, kommer ind i,] opnå enhed i troen og i forståelse af [fuld og nøjagtig] kundskab om og kendskab til Guds Søn, vokse åndeligt til uen moden troende, [fuldkommen personlighed, som intet mindre er den standard, højden af Kristi egen fuldkommenhed] til det mål af vækst, da vi kan rumme Kristi vfylde, og fuldstændig findes i Ham [Han's manifesteret åndelige fuldstændighed og udøve vores åndelige gaver i enhed],
Ef. 3:18-19. 1 Kor. 14:20. 2 Pet. 3:18. TRO Ef.6:16. ENDETIDEN (Ef. 4:13-15), Fil. 1:6.
14. så wat vi ikke længere skal være umyndige, uforstandige [åndelige umodne] børn, som slynges [ligesom skibe på et stormfuldt hav] frem og tilbage mellem tilfældige vindstød af [skiftende] xlære, og kastes frem og tilbage og drives hid og did af alle mulige lærdoms vinde, [være et bytte for] list og kløgt af skrupelløse menneskers ytaskenspillerkunst/kneb, zlistige bedrager når de underfundigt lyver og forleder til vildfarelse og æligger på lur for at bedrage med at opfinde fejl [for personlig profit]. Matt. 11:7. 1 Kor. 14:20. Hebr. 13:9.


Lad os bede:
"Min herlige himmelske Fader, jeg beder om at, du min Herres Jesu Kristi Gud vil give mig visdoms og åbenbarings Ånd [så jeg får et dybt inderligt og et intimt] kendskab til dig, [og indsigt i hemmeligheder] så at mine åndelige øjne må blive oplyst [oversvømmet af Sandhedens lys,] så jeg kan kende og forstå, hvilket håb du har kaldt mig til."

Så du Fader må blive herliggjort gennem mit liv. Amen.


t Se: 7 Tjenestegerninger
De 7 Tjenestegerninger [4:12.]
1. Fuld berede de hellige [v:12].
2. til deres tjenestegerning [v:12].
3. opbygge Kristi legeme [v:12].
4. blive ét i troen [v:13].
5. erkendelsen af Gud [v:13].
6. Fuld berede kirken i Kristus [v:13].
7. bringe til mands modenhed i Kristus [v:13].
Mange søger at finde ud af hvor mange mangelfuldheder, fejler og kødelige træk er tillagt i religion, men få søger at bringe kristne til evangeliets høje standard og til de ubegrænnsede Guds løfter. Målet af væksten af modenheder slældent nævnt meget mindre demonstreret medens væksten af ringhed, tomhed og kraftløse kristendom ofte er fremhævet og demonsttreret.

u 7ende NT. profeti i Ef.[v:12-13] igangværende opfyldelse. Næste [5:5]. Gr. teleios oversat: perfekt, helt, dem som er nået til modenhed [Matt. 5:48. 1 Kor. 2:6. Fil. 3:15].
v Gr. pleroma oversat: det som er blevet fyldt [Ef. 1:23, 3:19].

w Se: 7 Velsignelser ved fuldendelse/fuldkommengørelse

7 Velsignelser ved fuldendelse/fuldkommengørelse [4:14.]
1. Modenhed - ikke længere være børn [14].
2. grundfæstet ind i troen - ikke mere tvivlsomt sind eller kastes frem og tilbage som bølger [Jak. 1:5-8].
3. rodfæstet og grundfæstet i sandheden - ikke drives hid og did af alle mulige lærdoms vinde [v:14. Joh. 8:32-36. Ef. 3:17. Kol. 2:6-7. 2 Pet. 1:12].
4. Frihed fra bedrag - være i stand til at skelne mellem sandhed og vildfarelse [v:14. 2 Tim. 2:15. Hebr. 5:11-14. Joh. 8:32-36].
5. - evnen til at tale sandhe i kærlighed [v:15. Rom. 15:14. Kol. 3:16].
6. Konstant vokse åndeligt - [v:15. 1 Pet. 2:2. 2 Pet.3:18].
7. I enhed og harmoni med alle kristne - [v:16. 1 Kor. 1:10. 2 Kor. 13:11].

x Satan, fyrsten over luftens rige's lære [Ef. 2:2. 1 Tim. 4:1. 2 Kor. 4:4].
y Gr. kubeia, oversat: terning. Det refererer til falske terninger som ingen mennesker kan vinde imod. Dem som går rundt og spiller med falske lærdomme kan ikke vinde evigt liv
z Gr. panourgia oversat: snuhed, snu en besnærende eller falsk. Bedrageri og underfundighed og methodeia fremgangsmåde: oversat: snedige kunst, bedrag, håndværk, svindel, metode: tilkendegiver arten, medens krigslist, puds, kneb eller fremgangsmåde af djævlen for at ødelæggende sjælene ved vildfarelser [v:14, 4:27, 6:11. 1 Tim. 4:1. 2 Kor. 4:4. Matt. 13:19].
Det refererer til systematisk vildfarelse og gør det til en så perfekt efterligning, forfalskning af sandheden at kun dem som kender sandheden kan afsløre det.
æ Falske lære ligger på lur for at fange uvidende sjæle ved deres vildfarelser.

Uge 28
OP