Forside
Tilbage

Ordet for Uge 28:

Vokser Sin Vækst - Efeserbrevet Kap. 4

af Preben Petersen

15. øMen, snarere tale sandheden i kærlighed [altså i alle ting, både i vores tale og handle i sandhed, så vores liv udtrykker Han's sandhed] så vi kan vokse op i alle ting i Ham, som er Hovedet, Kristus selv (Messias, den Salvede).
Ef. 1:22, 5:23. Kol. 1:18, 2:10. 2 Pet. 3:18. SANDHED Ef. 4:21.
16. Ham skyldes det, at hele legemet [kirken i alle dens forskellige dele så hver del fungerer korrekt] og vokser sin vækst, så det opbygges [b]i [uselvisk] kærlighed, idet alle de enkelte led hjælper til at knytte og holde det hele sammen, efter den kraft, der er tilmålt hver enkelt del.
1 Kor. 12:12,27, 16:14. Kol. 2:19.

Lad os bede:
"Min herlige himmelske Fader, jeg beder om at, du min Herres Jesu Kristi Gud vil give mig visdoms og åbenbarings Ånd [så jeg får et dybt inderligt og et intimt] kendskab til dig, [og indsigt i hemmeligheder] så at mine åndelige øjne må blive oplyst [oversvømmet af Sandhedens lys,] så jeg kan kende og forstå, hvilket håb du har kaldt mig til."
Så du Fader må blive herliggjort gennem mit liv. Amen.


ø Den sandhed Paulus anbefaler er hele evangeliet som er centreret omkring Kristus og opbygger kirken ind i en virkende enhed for at kaste alle vildfarelser eller forfald ud så at det opretholder sig selv lig det menneskelige legeme [v:15-16].

[b] 4:16 Se note v:2.

Uge 29
OP