Forside
Tilbage

Ordet for Uge 29:

Aflæg det gamle menneske - Efeserbrevet Kap. 4

af Preben Petersen

Aflæg det gamle menneske
[4:17-22].

Syvfold vandring for hedningerne. Den kristne vandring

17. Så dette siger jeg, og højtideligt vidner og bekræfter i Herren [Jesu navn], at I ikke mere må leve/vandre som åde [vantro] verdslige hedninger gør i deres perverse [i deres sjæls tåbelighed/dårskab/tomhed/
forfængelighed og frugtesløsheden] i deres sind. Rom. 1:21-32. 1 Pet. 4:3.

18. deres formørkede [moralske] tankegang, [er de] fremmedgjorte og selv forvist fra Guds liv på grund af den [forsætlige] uvidenhed, som er dybtliggende i dem på grund af deres hjertes åndelige blindhed/forhærdelse; [hjertes hårdhed for ufølsomhed uimodtagelighed af deres moralske karakter]
Ef. 2:12. Kol. 1:21. 1 Tess. 4:5. 1 Pet. 1:14. ÅNDELIG DØD (Ef. 4:18-19), Hebr. 2:15.

19. for åndeligt afstumpede og ufølsome [ugudelige i deres åndelige apati] som de er, har de givet sig over [som bytte] for uhæmmet sensualitet,, så de i deres havesyge begår alle slags urene handlinger [som deres ønsker kan kræve].
Rom. 1:27.

Lad os bede:
"Min herlige himmelske Fader, jeg beder om at, du min Herres Jesu Kristi Gud vil give mig visdoms og åbenbarings Ånd [så jeg får et dybt inderligt og et intimt] kendskab til dig, [og indsigt i hemmeligheder] så at mine åndelige øjne må blive oplyst [oversvømmet af Sandhedens lys,] så jeg kan kende og forstå, hvilket håb du har kaldt mig til."
Så du Fader må blive herliggjort gennem mit liv. Amen.


å Se 9 Tidligere hedningene status

9 Tidligere hedningene status'er [4:17.]
1. frugtsløse sind [tomhed] [v:17 samlg. 2:11].
2. formørket i deres tankegang [v:18, 2:12].
3. Fremmede overfor Guds liv [v:18, 2:12].
4. Uvidende om Gud [v:18, 2:12].
5. Blinde i hjerterne [v:18. 2 Kor. 4:4 ].
6. Uden for rækkevidden [v:19, 2:12].
7. Vellystig; liderlig, [v:19. Gal. 5:19 ].
8.Urene [homoseksualitet v:19. Gal. 5:19 ].
9. Grådige, begærlige [v:19, 5:3. 1 Kor. 6:10].
Det græske for gerninger er er'-gon/ergasis som betyder regelmæssig beskæftigelse, såsom at de viser de har givet sig tøjlesløsheden i vold, så de i deres havesyge begår alle slags urene handlinger.

Uge 30
OP