Forside
Tilbage

Ordet for Uge 3:

Al Åndelige Velsignelser - Efeserbrevet kap 1.

af Preben Petersen

1. LÆRENDE HOVEDDEL: -
Den troendes stilling i nåden
[1:3-2:13]. sammenlign [Rom. 5:1-11].

Efeserbrevet 1:3
, er noget af en erklæring for den troende i Kristus. Paulus' lovprisning af Faderen kan føles i vor ånd, det indre menneske, som jubler over hvad vi har fået af Faderen i vor Herre Jesus Kristus.

En af de dominerende tanker i dette brev er den himmelfarende Frelser's gerning i deres liv som tror på Ham. Her er der ikke tale om noget skal blive dem til del når de kommer til himmelen, men de troende er allerede velsignet i Ham.

3. [a][Lov og pris til vor Gud og Far]. Lovet være min Gud og Fader, min Herres Jesu Kristi Fader, som har velsignet os [givet ved Helligånden] al åndelige velsignelser i den himmelske verden i Kristus [Messias].
Ef .2:6. 2 Kor. 1:3. 1 Pet. 1:3. ÅNDELIG Ef. 5:19, HIMMEL Ef. 1:10.

[a]
Denne passage på græsk (vers 3-14), betegnes også som en lovprisning, lovsang.

Lad os bede:
"Min herlige himmelske Fader, jeg beder om at, du min Herres Jesu Kristi Gud vil give mig visdoms og åbenbarings Ånd [så jeg får et dybt inderligt og et intimt] kendskab til dig, [og indsigt i hemmeligheder] så at mine åndelige øjne må blive oplyst [oversvømmet af Sandhedens lys,] så jeg kan kende og forstå, hvilket håb du har kaldt mig til."
Så du Fader må blive herliggjort gennem mit liv. Amen.


Hvad betyder al åndelige velsignelser?

Hvad sagde Jesus på korset lige før Han opgav ånden?

"DET ER FULDBRAGT."

Vi vil også komme mere ind i hvad vi har fået i Kristus.

Når vi begynder at forstå hvilken en gave vi har fået i Kristus Jesus, og ikke mindst begynder at leve i det og leve det fuldt ud i tro, hvad kommer der så ikke til at ske i vores nation.

Vi må begynde at kende vores identitet som er Kristus i mig, bekende at "Jeg er Guds retfærdighed."
Det vi er i Kristus, ER JEG.
Vi har så mange store henvisninger om hvordan vores Far ser på os i Kristus. Jeg vil ikke komme med flere skriftsteder her om min identitet, da jeg mener det er dit ansvar at søge, men ét vil jeg give og det er 1 Joh. 4:17b, "som Han er, er jeg i denne verden." Grund over dette og begynd at se dig som din Far gør, og du vil begynde at rette ryggen, ikke tro længere på hvad Janteloven siger.

Gr. eulogeo, oversat velsigne 40 gange og prise 1 gang [Luk. 1:64. sammenlign 2 Kor. 1:3. 1 Pet. 1:3].

Han er Jesu Kristi Gud så vel som Han's Fader [v:17. Joh. 3:16, 20:17. 1 Kor. 11:3], hvilket viser to separate personligheder, ikke én [Joh. 5:7].

Gud bliver Kaldt
1. Vor Herre Jesus Kristi Fader [2 Kor. 1:3, 11:31. Ef. 1:3, 3:14. Kol. 1:3].
2. Nådens Fader [2 Kor. 1:3].
3. Al trøsts Fader [2 Kor. 1:3].
4. Herlighedens Fader [Ef. 1:17].
5. Alles Fader [Ef. 4:6].
6. Åndens Fader [Hebr. 12:9].
7. Lysets Fader [Jak. 1:17].
8. Fredens Gud (Fader) [Fil 4:9].

9 Ting Gud har gjort for os [Ef. 1.]
1. Velsignet os [v:3].
2. Udvalgt os [v:4].
3. Forudbestemt os [5,11].
4. Gjort os accepteret [v:6].
5. Forløst os [v:7].
6. Overstrømmende fylde overøste Han os [v:8].
7. Gjorde kendt for os [v:9].
8. Givet os en arv [v:11,14].
9. Beseglet os [v:13].

Alle løfter og velsignelser i Kristus er stadig tilgængelig for de troende i dag [v:3. 2 Kor. 1:20. Salm. 34:9-10, 84:11, Matt. 21:22. Mark. 11:22-24. Joh. 14:12-15, 15:7,16].

Velsignelserne er evangeliets klare lære, og Åndens fulde nåde og gaver , som er nødvendige for Guds gerning blandt mennesker [se note g Rom. 7:14. 1 Kor. 12:1-11. Gal. 5:21].

Gr. eulogia, oversat velsignelser 11 gange [v:3. Rom. 15:29. 1 Kor. 10:16. Gal. 3:14. Hebr. 6:7, 12:17. Jak. 3:10. 1 Pet. 3:9. Åb. 5:12-13, 7:12] fagre ord [Rom. 16:18] gavmildhed [2 Kor. 9:5] og rigelig [2 Kor. 9:6].

12 nævnte ting i Ordet (i) [Ef. 1:3.]
1. I Kristus Jesus [v:1,3,4,6,7,10,11,13,15,20. 2Kor. 5:17].
2. I himmelske verden [v:3,20, 2:6].
3. I kærlighed [v:4].
4. I al visdom og forstand [v:8].
5. I Én [v:10].
6. I himmelen [v:10].
7. I mine bønner [v:16].
8. I kundskab om Ham [v:17.
9. I de hellige [v:18].
10. I verden [v:20].
11. I verden som skal komme [v:21].
12. I alle [v:23].

Gr. epouranois,a) det som høre til b) angår c) passe sig for himmelen. Oversat I himmelen [Fil. 2:10]: himmelske [Matt. 18:35. Joh. 3:12. 1 Kor. 15:48-49. Ef. 1:3,20, 2:6, 3:10. 2 Tim. 4:18. Hebr. 3:1, 6:4, 8:5, 9:23, 11:16, 12:22]: i himmelrummet [Ef. 6:12] himmelske legemer [1 Kor. 15:40].

Uge 4
OP