Forside
Tilbage

Ordet for Uge 30:

Hvad skal aflægges - Efeserbrevet Kap. 4

af Preben Petersen

Hvad skal aflægges
[Kol. 3:8].

20. *aMen på denne måde er I ikke blevet undervist om i Kristus,

21. Antages det, at du [virkelig] har hørt om Ham og er blevet undervist af Ham, som sandheden er i Jesus: [Sandheden er åbenbaret i Han's liv, legemliggjort og personificeret i Ham] SANDHED Ef. 4:24-25.

22. at du skal aflægge din tidligere [karakter], livsstil, aflægge [afklæd og kasser dit gamle ufornyet selv] *bdet gamle menneske, som er fordærvet, korrupt gennem sine bedrageriske lyster og begær, udsprunget af vildfarelse; forblindelse; selvbedrag; vrangforestilling, og som er kendetegnet på dit tidligere liv. Rom. 6:6. Kol. 3:8. Titus 3:3. 1 Pet. 2:1, 4:2-3.

Lad os bede:
"Min herlige himmelske Fader, jeg beder om at, du min Herres Jesu Kristi Gud vil give mig visdoms og åbenbarings Ånd [så jeg får et dybt inderligt og et intimt] kendskab til dig, [og indsigt i hemmeligheder] så at mine åndelige øjne må blive oplyst [oversvømmet af Sandhedens lys,] så jeg kan kende og forstå, hvilket håb du har kaldt mig til."
Så du Fader må blive herliggjort gennem mit liv. Amen.


*a Se 18-fold for Kristnes liv
18-fold for Kristnes liv [4:20.]
1. Undervist i Kristus [v:20. Matt. 11:28-30].
2. hørt om Ham og er blevet oplærte i Ham [v:21].
3. aflægge det gamle menneske [v:22. 2 Kor. 5:17].
4. Forny dit sinds indstilling [v:23].
5. iføre jer det nye menneske [v:24. 2 Kor. 5:17].
6. aflæg løgn og tal sandhed [v:25].
7. vredes, men synd ikke, [v:26].
8. giv ikke Djævelen råderum [v:27].
9. Stop med at stjæle [v:28].
10. arbejde for føden [v:28].
11. give til de fattige og trængende [v:28].
12. brug tunge/munden ret [v:29].
13. Bedrøv ikke Guds Helligånd [v:30].
14. al bitterhed og forbitrelse/hidsighed og vrede og misfornøjelse/skrig og ond tale/spot være fjernt fra jer [v:31].
15. er god mod andre og barmhjertige og tilgivende [].
16. Guds efterfølgere [Ef. 5:1].
17. Vandre i kærlighed ligesom Kristus gjorde [5:2].
18. Lad end ikke utugt og al slags urenhed eller havesyge homoseksualitet, sexlyst nævnes iblandt jer, som det sømmer sig for fo hellige, ej heller skammelig færd eller tåbelig snak eller letfærdig skæmt (den slags er utilbørligt), men hellere taksigelse. [5:3-4. samlg. Mark. 7:19.21. Rom. 1:18-21. 1 Kor. 6:9--11. Gal. 5:19-21. Kol. 3:5-10].

*b Det gamle menneske er djælens ånd og natur [2 Kor. 5:17]

4:22
Anden oversættelse: "da i har aflagt...." [jf. Kol. 3:10].

Uge 31
OP