Forside
Tilbage

Ordet for Uge 31:

Ifør det nye menneske - Efeserbrevet Kap. 4

af Preben Petersen

Ifør det nye menneske
[4:23-29].

Hvad skal iklædes
[Kol. 3:10].

23. Og bliv hele tiden *cfornyet i overensstemmelse med ånden i dit sind [have en frisk mental og åndelige indstilling],
Rom. 12:2. Kol. 3:10.

24. og I ifør jer *ddet nye menneske [genfødte nye natur], som blev skabt i lighed med Gud [lig Gud] i sand retfærdighed og hellighed [leve på en måde som udtrykker din taknemmelighed til Gud for din frelse].
1 Mos. 5:1. Luk. 1:75. Rom. 6:4. 2 Kor. 5:17. Kol. 3:10. SANDHED (Ef. 4:24-25), 5:9. SKABE Kol. 1:15-16.

Lad os bede:
"Min herlige himmelske Fader, jeg beder om at, du min Herres Jesu Kristi Gud vil give mig visdoms og åbenbarings Ånd [så jeg får et dybt inderligt og et intimt] kendskab til dig, [og indsigt i hemmeligheder] så at mine åndelige øjne må blive oplyst [oversvømmet af Sandhedens lys,] så jeg kan kende og forstå, hvilket håb du har kaldt mig til."
Så du Fader må blive herliggjort gennem mit liv. Amen.


*c Blive fornyet er dit sinds stilling ved at frasige sig forfængelighed/tomhed [v:17], der er mørke og blindhed [v:18] men vi skal lære af Kristus
*d Det er Guds Ånd og natur i det nye menneske [v:23-24. 2 Pet. 1:4. Rom. 8:9, 14-16]. Det Gr. ord at forny (i sindet) er ananegoo, som betyder at hele livsbanen nu flyder i en anden retning [v:23. 2 Kor. 5:17-18]. Det Gr. ord for iklæd sig er enduo, at blive iklædt med, som i [Luk. 24:49. 1 Tess. 5:8]. Den nye natur må iklædes og den må manifestere retfærdighed og sand hellighed [v:23-24]. Det Gr. for hellighed er hosiotes og findes kun her og i [Luk. 1:75].

4:23
"bliv fornyet i jeres sind ved Ånden"

4:24
Anden oversættelse: "og har iklædt jer....."jf. Kol. 3:10.
GUD'S BILLEDE
da Adam blev skabt, var det i Gud's billede for at han skulle reflektere til Gud's retfærdighed og hellighed.
Bildet blev ødelagt af synden, og måtte genoprettes i Kristus. Meningen med genfødslen er at den som oplever den, skal ledes tilbage til det mål man egentlig blev skabt for, jf. 2 Kor. 3:18.

Uge 32
OP