Forside
Tilbage

Ordet for Uge 34:

Vandre i Kristi kærlighed - Efeserbrevet Kap. 5

af Preben Petersen

Formaning til at være Guds og Kristi efterfølgere i kærlighed, [1-2].
Til at sky syndens mørke, [3-14].
Og leve i Guds lys, [15-21].
Ægtefællers pligter mod hinanden, [22-33].

Vandringen som lyset's børn i menigheden -
i verden, og i hjemmene [5:1 - 6:9].

To befalinger til at følge Gud

Vandre i Kristi kærlighed [5:1-7]. Vær En Guds kopi.

1. Du skal derfor aefterligne Gud, [kopiere Ham og følg Han's eksempel] som Han's elskede børn, [ligesom børn efterligner deres far], Matt. 5:45,48. 1 Pet. 1:15-16. TROENDES KALDELSE 2 Tim. 2:21.
2. og bvandre hele tiden i kærlighed, [værdsæt og fryd jer i hinanden vær uselvisk søge det bedste for andre] ligesom også Kristus elskede dig og gav sig selv hen for dig som en gave og et offer, [slået ihjel for dig, så det blev] c»en liflig duft« for Gud. 2 Mos. 29:18. Joh. 13:34, 15:12. Gal. 2:20. Titus 2:14. Hebr. 8:3, 9:14, 10:10. OFFER Fil. 2:17. GUD'S KÆRLIGHED Ef. 5:25.

Lad os bede:
"Min herlige himmelske Fader, jeg beder om at, du min Herres Jesu Kristi Gud vil give mig visdoms og åbenbarings Ånd [så jeg får et dybt inderligt og et intimt] kendskab til dig, [og indsigt i hemmeligheder] så at mine åndelige øjne må blive oplyst [oversvømmet af Sandhedens lys,] så jeg kan kende og forstå, hvilket håb du har kaldt mig til."
Så du Fader må blive herliggjort gennem mit liv. Amen.


NOTER: Kap. 5

a Gr. mimetes, efterligner; efterligne holdning, tale, fremhæve og levemåde [1 Kor. 4:16]. Her betyder det at efterligne Gud som Han's børn, børn som gør som forældrene - efterligne Han's gerninger, ord, natur, veje, gode egenskaber og Ånd
b 2 Offer af Kristus [v:2]:
1. Som offergave lig den i [3 Mos. 2:1]. At vise taknemlighed for timelige velsignelser
2. Som et offer for synd [Matt. 26:28. 1 Pet. 2:24], det samme som i [3 Mos. 1:9, 3:16].
c En velduft for Gud. Det betyder at det behagede Gud med offergaven og ofret af Kristus fordi det gjorde det muligt at forløse den faldne skabning [Rom. 8:18-24].
Uge 35
OP