Forside
Tilbage

Ordet for Uge 35

Fordømmelse af synder - Efeserbrevet Kap. 5

af Preben Petersen

Fordømmelse af seks gemene synder

3. dMen utugt [seksuel umoral] og al slags urenhed eller havesyge [uanstændigt, krænkende adfærd] eller grådighed må ikke engang, nævnes iblandt de hellige, [Guds indviede personer, for som troende må vores levevis, både i offentligt eller privat, afspejler gyldigheden af vores tro].
Rom. 1:29. 1 Kor. 6:15. Gal. 5:19. Kol. 3:5. DE HELLIGE Kol. 1:4.
4.heller ikke skammelig færd eller tåbelig eller grov snak eller [uanstændig eller vulgært] spøg [den slags er utilbørligt], men i stedet tale om din taknemmelighed til din Gud taksigelser.
Ef. 4:29. 1 Tess. 5:18.

Lad os bede:
"Min herlige himmelske Fader, jeg beder om at, du min Herres Jesu Kristi Gud vil give mig visdoms og åbenbarings Ånd [så jeg får et dybt inderligt og et intimt] kendskab til dig, [og indsigt i hemmeligheder] så at mine åndelige øjne må blive oplyst [oversvømmet af Sandhedens lys,] så jeg kan kende og forstå, hvilket håb du har kaldt mig til."
Så du Fader må blive herliggjort gennem mit liv. Amen.


d 6 bandlyste ting for hellige [v:3-4]:
1. utugt/hor [Matt. 5:32].
2. urenhed
3. begærlig [Luk. 17:15].
4. sjofelhed(er) Gr. aischrotes, uanstændighed, ubehagelig
5. Tåbelig tale Gr. morologia, intetsigende
6. dårlig spøg Gr. eutrapelia, grovheder, dække i munterhed for at gøre det mere korrumperet, anstødelig samtale. Kun her.

Uge 36
OP