Forside
Tilbage

Ordet for Uge 36:

5 Klassificeret synder - Efeserbrevet Kap. 5

af Preben Petersen

5 klassificeret synder som er fortabt

5. For være sikker på dette, eingen utugtig eller uren eller havesyg, grådige person — det er det samme som en afgudsdyrker! — har lod og del, arv i Kristi og Guds rige.
1 Kor. 6:9-10. Gal. 5:19-21. Kol. 3:5f. Åb. 22:15. GUD'S RIGE Fil. 3:20.
FORTABELSE (Ef. 5:5-6), Fil. 1:28.
6. Lad intet menneske bedrage og forføre dig med tomme ord, undskyldninger og grundløse argumenter [som tilskynder dig til at synde] for på grund af sådanne synders skyld kommer Guds vrede over ulydighedens børn [dem, der sædvanligvis synd].
Jer. 29:8. Matt. 24:4. Rom. 1:18. Kol. 2:4,8, 3:6. GUD'S VREDE 2 Tess 1:8.
7. fGør ikke,fælles sag med dem, [knyt ikke eller være ike delagtige med dem]!

Lad os bede:
"Min herlige himmelske Fader, jeg beder om at, du min Herres Jesu Kristi Gud vil give mig visdoms og åbenbarings Ånd [så jeg får et dybt inderligt og et intimt] kendskab til dig, [og indsigt i hemmeligheder] så at mine åndelige øjne må blive oplyst [oversvømmet af Sandhedens lys,] så jeg kan kende og forstå, hvilket håb du har kaldt mig til."
Så du Fader må blive herliggjort gennem mit liv. Amen.


e 8ende NT profeti i Ef. [5:5-6 uopfyldt]. Næste [v:27].
Se:
5 klassifikationer som ikke har lod og del i Kristi og Guds rige.

5 klassifikationer der ikke
har lod og del i Kristi og Guds rige [5:5.]
1. Hore/luder/skøger. Gr. pornos, en mand der prostituerede sin krop til en andens lyst, at leje en mandlig prostitueret, en mand der hengiver sig til ulovlig samleje, en utugtig, udsvævende person/svirebroder, fritænker. Oversat: utugtig person/horkarl [1 Kor. 5:9-11, 6:9. Hebr. 12:16] og utugtige [Ef. 5:5. 1 Tim. 1:10. Hebr. 13:4. Åb. 21:8, 22:15].
2. urene personer. Gr. akathartos, urene i tanke og liv, homoseksuel, perverse [Luk. 4:33].
3. begærlige mennesker [Luk. 12:15].
4. bedragere [v:6. 2 Tim. 3:13. Tit. 1:10, 3:3. Åb. 12:9, 20:3,8].
5. ulydighedens børn [v:6, 2:2. 1 Kor. 6:9. Kol. 3:6. ]. Ifølge litteraturen var Efeserne forfalden til, misbruger af, afhængig af luksus, feminism og seksuelle laster. Aspasia en smuk kvinde fra sokratisk sekt, bragte uhyre mange smukkke kvinder ind i landet som prostituerede. Demosthenes siger: "Vi har horer for vores nydelse/lyst skyld, skøger til daglig brug, og hustruer til formering af legitime børn, og trofast beskyttelse af vores ejendomsret."
f Se: 15 Befalinger for kristne.
15 Befalinger for kristne [5:7.]
1. Hav ikke fællesskab med dem![v:7].
2. Vandre som lysets børn [v:8-9].
3. Prøv/vælg hvad der er velbehageligt for Herren [v:10].
4. Ikke have fællesskab med mørkets ufrugtbare gerninger [v:11-13].
5. irettesæt mørkets ufrugtbare gerninger [v:11-13].
6. Vågn op fra søvnen og død [v:14].
7. Vandre forsigtig/varsom/velovervejet [v:15].
8. Vandre som vise [v:15,17].
9. Udnyt tiden [v:16].
10. Forstå Guds vilje [v:17].
11. Drikke sig ikke fulde [v:18].
12. Fyldes af Ånden [v:18].
13. Opbyg dig selv med lovsang og hellig musik [v:19].
14. Give Gud tak i Jesu navn [v:20].
15. Underordne jer under hinanden [v:21].

Uge 37
OP