Forside
Tilbage

Ordet for Uge 37:

Vandre som lyset's børn - Efeserbrevet Kap. 5

af Preben Petersen

15 befalinger for kristne

Vandre som lyset's børn [5:8-14].

8. For før var du i mørke, men nu da du er lys i Herren; skal du vandre som lysets barn [leve som dem, der er født ind i Lyset].
Ef. 2:11ff. Matt. 5:14. Luk. 16:8. Joh. 12:36. Fil. 2:15. Kol. 1:13. 1 Tess. 5:4f.
9. gFor Åndens frugt består i enhver form for al godhed og retfærdighed og sandhed; Gal. 5:22. SANDHED Ef. 6:14.
10. prøv/vælg at lære [erfaringsmæssigt], hvad der er velbehageligt, en fryd for Herren. [Lad dit liv være konstant bevis for, hvad der er mest acceptabelt for Ham og udtrykker taknemmelighed til Gud for din frelse]. Rom. 12:2. PRØVE 1 Tess. 2:4.
11. Tag ikke del i , og hav ingen fællesskab med de frugtesløse [værdiløse og uproduktive] hgerninger og virksomheder af mørket [Satans rige], men i stedet [lad dit liv være i modsætning, for at] afsløre og istraffe og dømme dem [ved at bevise personlig integritet, moralske mod og guddommelig karakter].
Rom. 13:12. 1 Kor. 5:8-11. 2 Kor. 6:14. 1 Tim. 5:20. ONDE GERNINGER Kol. 1:21.
Lad os bede:
"Min herlige himmelske Fader, jeg beder om at, du min Herres Jesu Kristi Gud vil give mig visdoms og åbenbarings Ånd [så jeg får et dybt inderligt og et intimt] kendskab til dig, [og indsigt i hemmeligheder] så at mine åndelige øjne må blive oplyst [oversvømmet af Sandhedens lys,] så jeg kan kende og forstå, hvilket håb du har kaldt mig til."
Så du Fader må blive herliggjort gennem mit liv. Amen.


g [Gal. 5:22].
h De hedenske mysterier som de indviede gik igennem i huler og på mørke hemmelige steder, de indviede var forpligtet under dødsstraf at hemmeligholde hvad de havde hørt, set og gjort [Kol. 1:21. Rom. 13:12. Hebr. 6:1]
i Gr. elegcho, domfælde, bekræfte, vidne, irettesætte deres hemmelige mht. livsførelse) umoralitet, moralsk fordærv, prostitution, usædelighed

Uge 38
OP