Forside
Tilbage

Ordet for Uge 39:

Bliv fyldt af Ånden - Efeserbrevet Kap. 5

af Preben Petersen

Bliv fyldt af Ånden
[5:15-20].

15. Se derfor at du vandrer m omhyggeligt, [forsigtig, varsom, velovervejet], at det ikke er som tåber, men som kloge [fornuftige, intelligente, skarpsindige mennesker], Ef. 6:13. Ordsp. 4:8. Rom. 16:19. Kol. 4:5.

16. n[b]så I udnytter tiden [på jorden, anerkend og drage fordel af hver mulighed og hjælp muligheden med visdom og omhu], for dagene er [fyldt med] ondskab. Ef. 6:13.

17. Derfor, skal du ikke være ouvis og uforstandig [dum og tankeløs], men forstå, hvad Herrens vilje er. Rom. 12:2. Kol. 1:9.

18. Og drik dig ikke pfuld i vin, det fører kun til qudskejelser [ondskab, korruption, dumheder]; men stadig være rfyldt og stimuleret med [Hellig] Ånden, og konstant styret og ledt af Ham. Ordspp. 20:1, 23:29-31. Luk. 1:15, 21:34. Ap.g. 2:4. Gal. 5:21. HELLIGE ÅND Ef. 6:17.

Lad os bede:
"Min herlige himmelske Fader, jeg beder om at, du min Herres Jesu Kristi Gud vil give mig visdoms og åbenbarings Ånd [så jeg får et dybt inderligt og et intimt] kendskab til dig, [og indsigt i hemmeligheder] så at mine åndelige øjne må blive oplyst [oversvømmet af Sandhedens lys,] så jeg kan kende og forstå, hvilket håb du har kaldt mig til."
Så du Fader må blive herliggjort gennem mit liv. Amen.


[b] 5:16 Det græske ord i dette vers betyder "opkøbe markedet." Mulighed betragtes som en vare, der skal bruges af troende.

m Gr. akribos. Oversat: varsomt/påpasselig [v:15] helt/fuldstændig(t) [Ap.g. 18:26, 23:15,20. 1 Tess. 5:2]. og flittig/omhyggelig [Matt. 2:8. Ap.g. 18:25]. Det betyder at vandre omkring og være på vagt og sky/undgå farer og fjender - leve evangeliet og være på vagt overfor sin opførsel/adfærd/handlemåde.
n Disponere din tid anderledes end dem som smider deres væk. Udnyt ethvert sekund overfor dem som er fortabte [v:16].
o Gr. aphron, meningsløse/tåbelige, forrykt [2 Kor. 11:16]. Bliv ikke en sindssyg person. Her er en hentydning til Bacchus' vilde orgier i hvilken mennesker reagerede som de var sindssyge; være omtumlet i deres hoveder og på en hver måde optræde komplet fanatisk. Vær ædru, ren [v:17].
p Gr. Methusko/methuskomai, beruset. Her: [Luk. 12:45. 1 Tess. 5:7]. Dette refererer igen til Bacchus' vilde orgier når mænd og kvinder blev fulde og forlod sig på alle slags umorale gerninger.
q Gr. asotia udsvævende liv, tøjlesløshed, ødselhed af enhver slags. Kun her: [Tit. 1:6. 1 Pet. 4:4]. Biordet kun i [Luk. 15:13].
r Det er et privilegium for enhver kristen. Det er sandt at ethvert født på ny menneske modtager sønnekårets Ånd og har den Hellige Ånds fylde [Rom. 8:9, 14-16], men det er ikke den form for fylde én måtte modtager hvis vedkommende vil acceptere sandheden og søge Gud for Åndens fylde [Matt. 3:11. Luk. 11:13, 24:49. Joh. 1:31-34, 7;37-39, 14;12. Ap.g. 1:4-8, 2:38-39, 5:32. se: Joh. 3:34].
Uge 40
OP