Forside
Tilbage

Ordet for Uge 4:

Han Har I Han's Kærlighed - Efeserbrevet kap 1.

af Preben Petersen

Ef. 1:4-6.
4. Han har [i Han's kærlighed] udvalgt os [faktisk udvalgt os til Ham selv som Han's egne] i Kristus, allerede før verdens grundvold blev lagt, til at være hellig [indviet for og givet særstilling hos Ham], og [vi er nu] uden dadel og skyldfri i Han's øjne, endog hævet over kritik for Han's åsyn.
Ef. 2:10, 5:27. Luk. 1:75. John. 15:16, 17:24. Rom. 8:29-30. Kol. 1:22. 2 Tess. 2:13. 1 Pet. 1:1-2. UDVÆLGELSE Kol. 3:12, DE HELLIGE Ef. 1:18.

5. og Han har i sin kærlighed forudbestemt os [planlagt for os i kærlighed] til at have barnekår [være adopteret, åbenbaret som Han's eget barn] ved Jesus Kristus, i overensstemmelse med Han's gode viljes formål, [fordi det glædede, behagede Ham, det er Han's gode hensigt].
Ef. 1:11. John.1:12. Rom. 8:15,29. Gal. 4:5. 1 Joh 3:1. GUDS KÆRLIGHED Ef.2:4.

6. [Så vi kan være og er] til ære og pris [værd at anbefale] for Han's herligheds nåde [ufortjente gunst og barmhjertighed] hvori Han har gjort os accepteret i Han's elskede Søn, Kristus Jesus [Messias].
Ef. 1:12,14. Matt. 3:17,17:5. Kol 1:13. NÅDE Ef. 1:6-8, Ef. 2:7-8.Lad os bede:
"Min herlige himmelske Fader, jeg beder om at, du min Herres Jesu Kristi Gud vil give mig visdoms og åbenbarings Ånd [så jeg får et dybt inderligt og et intimt] kendskab til dig, [og indsigt i hemmeligheder] så at mine åndelige øjne må blive oplyst [oversvømmet af Sandhedens lys,] så jeg kan kende og forstå, hvilket håb du har kaldt mig til."
Så du Fader må blive herliggjort gennem mit liv. Amen.


Han har i sin kærlighed udvalgt os før, forudbestemt os til.
Før du og jeg var, så vores Fadere os, for at forstå dette, må vi forstå at Gud ikke lever i tiden , men er uden for tid.

Hvordan det?

Eksempel:
Hvis Gud giver et profetisk ord, om noget der vil ske, lad os sige 2020, så er det fordi Gud er dér, men du er i 2017, der er Gud også, derfor kan Gud forudbestemme os til, for Gud har set det, Han's valg er det samme.

Denne indsigt hjælper os til bedre at kende og forstå vores vidunderlige Fader. Vi skal lade Gud være Gud og forstå at vi er skabt i Han's billede, altså skabte af Ham.
Når vi anerkender at vi er adopteret, og bliver åbenbaret som Han's børn, er det fordi det er Han's gode formål for os. HAN ER KÆRLIGHED.

Han har i Han's kærlighed udvalgt os til sig selv som Han's egne, dette er vildt, vi er fra at være døde, blevet Guds sønner og døtre, og det kun på grund af hvad Jesus gjorde for dig og i dit sted.

v:6,"Han's herligheds nåde [ufortjente gunst og barmhjertighed] hvori Han har gjort os accepteret."

Gr. eklego, vælge [Matt. 13:20. Luk. 6:13, 10:42, 19:7. Joh. 6:70, 13:18, 15:16, 19. Ap.g. 1:2,24, 6:5, 13:17, 15:22,25. 1 Kor. 1:27-28. Ef. 1:4. Jak. 2:5] og foretage valg [Ap.g. 15:7].

grundvold, den faldne verden som Lucifer regerede før Adam [Matt. 13:35].

Gr. proorizo, forudbestemt [Rom. 8:29 og ovenover]. Her har Gud forudbestemt alle Guds børn skal adopteres ind i Han's familie, men den som vil komme og blive et Guds barn, er overladt til hver enkelt [Joh. 3:15-20. Åb. 22:17. sammenlign 1 Tim. 2:4. 2 Pet. 3:9].

Guds Valg [Ef. 1:4.]
Det er hvad Gud valgte før Lucifers faldne verden - at alle af Adam's nye race som accepterede Jesus Kristus skulle være hellig og uden dadel/skyld for Han's åsyn i Han's kærlighed. Det er denne plan som er valget for alle troende, ikke en særskilt tilslutning for nogen personer på dette plan. Det endelige valg er ladt op til den enkelte og ikke til Gud. Alle er kaldet og udvalgt til at være hellig for Guds åsyn i Han's kærlighed hvis de vil acceptere denne plan og valg af Gud, men kun dem som opfylder betingelserne vil blive velsignet [Joh. 3:16-20. Mark. 16:15-16. 1 Tim. 2:4. 2 Pet. 3:9. Åb. 22:17]. Det er det sande udvælgelsesvalg og udvælgelse hvorend det findes i Skriften [v:5. Rom. 8:29, se note], det betyder, den hensigt er forudbestemt og kendt forud, ikke en særskilt tilslutning for nogen personer på dette plan.

1:4
Paulus tænkte aldrig om sig selv, at det var ham som skulle have valgt Gud eller valgt at tjene Ham. Han var sig altid bevidst om at det var Gud som havde udvalgt ham. [jf. John.15:16.]
HELLIGE: adskildte: anderledes: sadt til side for Gud's tjeneste.
ULASTELIGE: Uden plet eller lyde, sådan som et offer til Gud skulle være.

1:5
Gud's forudbestemmelse, at vi skulle få barnekår, skyldtes ikke nogen fortrin fra vor side, eller noget som helst udenom Gud. Det var noget Han ene og alene selv havde bestemt, en beslutning som blev fattet af godhed i Han's egen frie råd, [v:9]. Kilden er altså Gud's kærlighed, og midlet til at få del i dette, er Jesu Kristi forsoningsdød. Den endelige hensigt med barnekåret er at Gud's herlighed skal fremstilles gennem os, [jf. Rom. 8:15, 23, 29. Gal. 4:6. John. 1:12.]

Uge 5
OP