Forside
Tilbage

Ordet for Uge 40:

Tak for alle ting - Efeserbrevet Kap. 5

af Preben Petersen

19. [c]Tal til hinanden smed salmer og hymner og åndelige tsange og synger og spiller umelodier i dit hjerte for Herren
Sal. 33:2-3. Kol. 3:16f. ÅNDELIG Kol. 1:9.
20. og altid giver Gud, vor Fader, vtak for alle ting wi min Herres Jesu Kristi navn Ef. v:4. Kol. 3:17. 1 Tess. 5:18.
21.og xunderordne dig under hinanden i ærefrygt, ærbødighed for Kristus. 1 Pet. 1:5.

Lad os bede:
"Min herlige himmelske Fader, jeg beder om at, du min Herres Jesu Kristi Gud vil give mig visdoms og åbenbarings Ånd [så jeg får et dybt inderligt og et intimt] kendskab til dig, [og indsigt i hemmeligheder] så at mine åndelige øjne må blive oplyst [oversvømmet af Sandhedens lys,] så jeg kan kende og forstå, hvilket håb du har kaldt mig til."
Så du Fader må blive herliggjort gennem mit liv. Amen.


[c] 5:19 Grækerne havde en tradition for at holde drikker parter (kaldet, i ental, et symposium), hvor formålet var at lovprise de hedenske guder, mens at blive beruset. Måske med denne tradition i tankerne, Paulus instruerer troende til "udfyldes" i stedet med Helligånden og at synge meningsfulde roser til Gud.

s Forskelen på salmer, hymner og åndelige sange er ikke fuldstændig klart. Salmernes Bog henviser uden tvivl til Salmerne. Hymner og åndelige sange kan inkludere enhver salme i Salmernes Bog også andre der var almindelig kendt blandt menneskerne på dette tidspunkt [Matt. 26:30. Ef. 5:19. Kol. 3:16. 2 Mos. 15:1-2. 4 Mos. 21:17. 5 Mos. 13:19, 21-22,30. Dom. 5:12. Es. 5:1, 26:1, 40:10]. Omtalen kunne også henvise til spontansk sang i Ånden som i: [1 Kor.. 14:15-16].
t Gr. ode, en sang af taksigelse. Her: [Kol. 3:16. Åb. 5:9, 14:3, 15:3].
u Gr. psallo, at spille på et strengeinstrument med fingerne, slå en akkord, synge til harpe musik [Rom. 15:9. 1 Kor. 14:15. Ef. 5:19. Jak. 5:13].
v På grund af Guds kontinuerlige velsignelser
w Gennem Ham alene har vi adgang til/komme til Gud [Mark. 16:17. Joh. 14:12-15, 16:23-26. Kol. 3:17. 1 Tim. 2:4. Hebr. 10:19].
x Lad ingen menneske være hårdnakket/stædig/genstridig/hård i sin mening/anskuelse/opfattelse i sin mening/anskuelse/opfattelse af kirken [v:21].
Uge 41
OP