Forside
Tilbage

Ordet for Uge 42:

Ægtemandens pligt - Efeserbrevet Kap. 5

af Preben Petersen

Ægtemandens pligt
[Kol. 3:19. Tit. 2:2,6. 1 Pet. 3:7].

25. æÆgtemænd! elsk jeres hustruer [søg det højeste gode for hende og omgiv hende med en omsorgsfuld, uselvisk kærlighed], ligesom Kristus elskede økirken, menigheden og gav sig selv hen [døde] for den, Ef. 5:2. Gal. 1:4. Kol. 3:19. Titus 2:14. 1 Pet. 3:7. MENIGHED (5:25-27).

26. Han kunne åhellige og rense kirken, menigheden i vandbadet med [Guds] Ord,
Joh. 15:3, 17:17. Titus 3:5. 1Joh. 1:7. HELLIGHED 1 Tess. 5:23. HELLIGGØRELSE 1 Tess. 4:3-4.

27. at Han således [til gengæld] kunne præsentere kirken, menigheden for Han's åsyn som en herlig *a kirke, menighed til sig i herlig pragt, uden *bplet *celler rynke eller noget andet sådant, men, at hun skulle være *dhellig [indsat til Gud] og *euden skavanker. [og fejlfri]
. Ef. 1:4. Sl. 45:14. 2 Kor. 11:2. Kol. 1:22.

28. Sådan bør ægtemændene moralsk forpligte sig til at elske deres hustruer *fsom [i en vis forstand] er deres egne legemer; den, som elsker sin hustru, elsker sig selv.

Lad os bede:
"Min herlige himmelske Fader, jeg beder om at, du min Herres Jesu Kristi Gud vil give mig visdoms og åbenbarings Ånd [så jeg får et dybt inderligt og et intimt] kendskab til dig, [og indsigt i hemmeligheder] så at mine åndelige øjne må blive oplyst [oversvømmet af Sandhedens lys,] så jeg kan kende og forstå, hvilket håb du har kaldt mig til."
Så du Fader må blive herliggjort gennem mit liv. Amen.


æ Se:
8 Befalinger for ægtemanden [5:23. samlg. Kol. 3:19.]
1. Vær hustruens hoved [v:23].
2. Elskk hustruuen som Kristus kirken [v:23].
3. Elsk hustruen som sit eget legeme [v:28,33].
4. Have omhu for hustruen. Gr. ekstrepho, at give næring, opdrage, beskytte [v:29, 6:4. Åb. 12:6].
5. Værdsætter højt. Gr. thalpo, værne om, opfostre, pleje [v:29. 1 Tess. 2:7].
6. Blive til ét kød [v:30,31].
7. Forlade forældre [v:31].
8. Forene sig med sin hustru [v:31. Matt. 19:5].
ø Se:
16 Kendsgerning Kristus og kirken. [5:25.]
1. Kristus er Hovedet for kirken [v:23].
2. Han er dens Frelser [v:23].
3. Kirken skal underordne sig Kristus i alle ting [v:24].
4. Han gav sig selv for kirken [v:25].
5. Han helliger kirken med Ordets vandbad [v:26].
6. Han renser kirken med Ordets vandbad [v:26].
7. Kristus vil fremføre kirken til sig selv [v:27. John. 14:1-3. 1 Tess. 4:16. 1 Kor. 15:23, 51-58. Kol. 3:4].
8. Kristus gør kirken herlig,strålende og ærefuld [v:27. 1 Kor. 6:11. 2 Kor. 3:18].
9. Kristus skaber den uden pletter [v:27].
10. Skaber den fuldendt/fuldkommen [v:27].
11. Har gjort den Hellig [v:27].
12. Har gjort den fejlfri [v:27].
13. Kristus har omhu for kirken [v:29]. (omsorg for, tage sig af, beskytter den)
14. Kristus værdsætter kirken højt [v:29]. (værner om opfostre, plejer)
15. Kirken er én del af Kristus [v:30,32. 1 Kor. 12:12-13,27].
16. Kirken er ét med af Kristus [v:30,32. 1 Kor. 6:17. Rom. 12:4-5]. Note: Kristus er Hovedet, Frelser, Helliggøre, Renser, Herliggør.
å Gr. hagiazo, sætte tilside, indviet helliget for Gud selv, refererer til den nye fødsel [Joh. 3:5].
*a 9ende og sidste NT profeti i Ef. [5:27 uopfyldt].
Se:
Den herlige, strålende og ærefulde kirke.[5:27.]
Gr. endoxos, oversat: holdt i god eller (høj)agtet, højt værdsat, hæderkronede, hæderlig, bemærkelsesværdig, herlig pragtfuld fri for synd. Her: [Luk. 7:25, 13;17. 1 Kor. 4:10]. Kirken er nu herlig, pragtfuld fri for synd på grund af det højt værdsat, hæderkronede evangelium [2 Kor. 4:4. 1 Tim. 1:11], Guds herligheds kraft gør sin gerning i den [Kol. 1:11], for at gøre den ren Hellig, uden pletter og uden rynker [v:27]. Den vil blive præsenteret til Kristus som en herlig ærefulde kirke [v:27], på grund af sine herlige befriede Guds børn [Rom. 8:21] og det herligheds legeme de hellige vil modtage [Fil. 3:21].
*b Gr. spilos, en plet, en fejl, en skamplet. Her: [2 Pet. 2:13].
*c Gr. hrutis, rynker, ikke mærket af tiden
*d Se:
Guds Valg [Ef. 1:4.]
Det er hvad Gud valgte før Lucifers faldne verden - at alle af Adam's nye race som accepterede Jesus Kristus skulle blive/være hellige og uden dadel/skyld for Han's åsyn i Han's kærlighed. Det er denne plan som er valget for alle troende, ikke en særskilt tilslutning for nogen personer på dette plan. Det endelige valg er ladt op til den enkelte og ikke til Gud. Alle er kaldet og udvalgt til at være hellig for Guds åsyn i Han's kærlighed hvis de vil acceptere denne plan og valg af Gud, men kun dem som opfylder betingelserne vil blive velsignet [Joh. 3:16-20. Mark. 16:15-16. 1 Tim. 2:4. 2 Pet. 3:9. Åb. 22:17]. Det er det sande udvælgelsesvalg og udvælgelse hvorend det findes i Skriften [v:5. Rom. 8:29, se note], det betyder, den hensigt er forudbestemt og kendt forud, ikke en særskilt tilslutning for nogen personer på dette plan.
*e Gr. amomos, lydefrit, uden plet eller skavank, [se: note p, 1:4].
*f Kvinden er en del af manden og er ét kød med ham [v:28-32. 1 Mos. 2:21-25]. Manden og kvinden har sammen Kristi Ånd iboende i sig derfor er og kan de blive ét kød
Uge 43
OP