Forside
Tilbage

Ordet for Uge 43:

Lemmer på Han's legeme - Efeserbrevet Kap. 5

af Preben Petersen

29. For ingen mand har jo nogensinde hadet sit eget legeme, men [i stedet] giver han det føde og har omhu for og beskytter det, ligesom Kristus har og gør det for kirken, menigheden Ef. 4:16. 1 Tess. 2:7.

30. og *gfordi vi er lemmer på Han's legeme, af Han's kød og af Han's ben. Ef. 1:23. 1 Kor. 6:15, 12:27.

31. Derfor »skal en mand forlade sin far og mor og *hforene sig med [og være trofast hengiven] mod sin hustru, og de to skal være [e]ét kød’,«
1 Mos. 2:24. Matt. 19:5. Mark. 10:7.

32. Den hemmelighed [to blive én], der ligger heri, er dyb; jeg taler med henvisning til [forholdet mellem] Kristus og kirken.
Matt. 9:5. Joh. 3:29. Åb. 19:7-9.

33. Men lad hver mand blandt jer [uden undtagelse] skal elske sin hustru som [i en vis forstand er] helt er hans eget selv; og hustruen [skal sørge for], at hun respekterer og har *i æresfrygt og ærbødighed for sin mand, [at hun agter og ærer ham, foretrækker ham frem for, roser ham, og elsker og i høj grad beundrer ham]! Ef. v:28. 1 Mos. 3:16. 1 Pet. 3:6.

Lad os bede:
"Min herlige himmelske Fader, jeg beder om at, du min Herres Jesu Kristi Gud vil give mig visdoms og åbenbarings Ånd [så jeg får et dybt inderligt og et intimt] kendskab til dig, [og indsigt i hemmeligheder] så at mine åndelige øjne må blive oplyst [oversvømmet af Sandhedens lys,] så jeg kan kende og forstå, hvilket håb du har kaldt mig til."
Så du Fader må blive herliggjort gennem mit liv. Amen.


[e] 5:31 Bindingen mellem mand og kone erstatter alle andre relationer.

*g [Ef. 4:25. Rom. 124-5. 1 Kor. 6:15, 12:27].
*h Se:
Kristus - Kirken illustreret [5:31.]
Gr. proskollao, klæbe sig til, knyttet (el. bundet) sammen med. Her: [Matt. 19:5. Mark. 10:7. Ap.g. 5:36]. Paulus lære ikke at her at kirken er en hustru, en kvinde, eller en Kristi brud. Heller ikke lærer han at Kristus er ægtemanden. Han sammenligner helt enkelt Kristi fællesskab/familie forhold og Han's legeme til at være det samme som for et ægteskab mellem mand og hans hustru. Den feminine pronomen, stedord refererer til hustru, ikke til kirken. Kirken sammenlignes med en mand, ikke en kvinde [noter: 2:15, 4:13, 2 Tess. 2:7. Åb. 21:9-10].
*i Gr. phobeo, at frygte, at blive ramt med frygt, Der er oversat. ærbødighed, æresfrygt, at behandle med ærbødighed eller ærbødig lydighed kun her: være bange 29 gange; og frygt 61 gange [Åb. 1:17, 2:10 ect.]. Hun skal have ærbødighed, æresfrygt for ham som hans hoved [v:23-24. 1 Kor. 11:3].
Uge 44
OP