Forside
Tilbage

Ordet for Uge 44:

Børn: Adlyd Jeres Forældre - Efeserbrevet Kap. 6

af Preben Petersen

Børns og forældres, slavers og herres pligter, [1-9].
De kristne skal iføre sig Guds fulde rustning
i kampen mod de onde åndemagter.
Formaning til bøn, [10-20].
Tykikus skal fortælle om Paulus' forhold, [21-22].
Fredsønske, [23-24].

Børn og forældre
[Kol.6:1-4]

Børnenes plikt
[Kol. 3:20].

Familieforhold: Børn: Adlyd Jeres Forældre [Kol. 6:1-4].

1. Børn! aadlyd/vær lydige mod jeres forældre i Herren, [dvs. acceptere deres vejledning og disciplin som han's repræsentanter] bfor det er rigtigt [for lydighed, lærer visdom og selvdisciplin]. Ordsp. 1:8. Kol. 3:20.
2. »Ær [agte, værdsæt som noget dyrebart] din far og din mor [have respekt for dem].« - Det er det første bud, der er knyttet forjættelse til:
2 Mos. 20:12. 5 Mos. 5:16. Matt. 15:4. Mark. 7:10. GUD'S LØFTER 1 Tim. 4:8.

3. »at det må gå dig vel, og du må få et langt liv på jorden.« Ordsp. 3:2.


Lad os bede:
"Min herlige himmelske Fader, jeg beder om at, du min Herres Jesu Kristi Gud vil give mig visdoms og åbenbarings Ånd [så jeg får et dybt inderligt og et intimt] kendskab til dig, [og indsigt i hemmeligheder] så at mine åndelige øjne må blive oplyst [oversvømmet af Sandhedens lys,] så jeg kan kende og forstå, hvilket håb du har kaldt mig til."
Så du Fader må blive herliggjort gennem mit liv. Amen.


a 2 Befalinger for børn [saml. Kol. 3:20].
1. Adlyde forældre [v:1].
2. Ære forældre [v2].
b 4 Grunde for børn skal adlyde forældre:
1. Det er ret [v:1].
2. En befaling
[v:2. 2 Mos. 20:12].
3. En velsignelse for velvære/trivsel [v:3].
4. Livs lang løfte [v:3]
Uge 45
OP