Forside
Tilbage

Ordet for Uge 45:

Faderens plikter - Efeserbrevet Kap. 6

af Preben Petersen

Faderens plikter
[Kol. 3:21].

4. Og cI fædre! I må ikke provokere jeres børn til det punkt af vrede/forbitrelse, [med krav som er trivielle eller urimelige eller ydmygende eller misbrug; heller ikke ved at begunstige folk fra ens familie i stedet for eller ligegyldighed over for nogen af dem], men dopdrag dem [nænsom, varsom, omsorgsfuldt] og eforman og advarende i Herren. 5 Mos. 6:7. Sal. 78:4. Ordsp. 19:18, 22:6. Kol.3:21.

Lad os bede:
"Min herlige himmelske Fader, jeg beder om at, du min Herres Jesu Kristi Gud vil give mig visdoms og åbenbarings Ånd [så jeg får et dybt inderligt og et intimt] kendskab til dig, [og indsigt i hemmeligheder] så at mine åndelige øjne må blive oplyst [oversvømmet af Sandhedens lys,] så jeg kan kende og forstå, hvilket håb du har kaldt mig til."
Så du Fader må blive herliggjort gennem mit liv. Amen.


c 2 Befalinger til fædrene [samlg. Kol. 3:21].
1. Provokere ikke jeres børn til vrede/forbitrelse [v:4]. Undgå vrede, hårdhed, voldsomhed, at være skånselsløs, ondskab.
Grusomme, ubarmhjertige forældre har som regel børn onde, slette fordærvede, falske, skadelige, syge børn. Korriger ikke straffe. Straf er et princip fra roden af hævn, korrigering er et princip fra roden af hengivenhed, ømhed, (stærkere) kærlighed.
2. Opdrag og irettesæt, forman, advar jeres børn i Herren [v:4]. Sindet skal opdrages med sund, gavnlig disciplin og undervisning, belæring som vil lede dem til Gud og en kristen livsstil.
d Gr. paideia, træning, uddannelse, formaninger og irettesættelse, korrigering samt disciplin. Oversat opfostring, opdragelse her: undervisning, belæring [2 Tim. 3:16], tugtelse, revselse [Hebr. 12:5,7, 8,11].
e Gr. nouthesia, formaning, advarsel, dadel. Her: [1 Kor. 10:11. Tit. 3:10].
Uge 46
OP