Forside
Tilbage

Ordet for Uge 46:

Arbejder og herres plikter - Efeserbrevet Kap. 6

af Preben Petersen

Arbejder plikter [6:5-9].

Arbejdere-personale plikter
[Kol. 3:22. Tit. 2:9. 1 Tim. 6:1. 1 Kor. 7:17. 1 Pet. 2:18.
Matt. 24:45-51, 25:1-30].

5. I f[a]arbejder/ansatte vær lydige mod jeres jordiske* herrer, med respekt forderes autoritet, og med et oprigtigt hjerte [søge at behage dem], som [en tjeneste] for Kristus, *ordret: efter kødet.
Kol. 3:22. 1 Tim. 6:f. Titus 2:9f. 1 Pet. 2:18.
6.ikke med øjentjeneste [kun arbejde når nogen holder øje med dig og kun] som de, der vil tækkes og behage mennesker, men som Kristi tjenere [trælle], som gør Guds vilje af hjertet.
1 Kor. 7:22. Gal. 1:10.
7. Og udfør jeres tjeneste med villigt sind, som I tjente Herren og ikke [kun] mennesker. Kol. 3:23.
8.I ved jo at enhver skal få igen af Herren, hvad enten godt han/hun gør, hvadenten han/hun er træl eller fri.
Rom. 2:6. 1 Kor. 3:8. 2 Kor. 5:10.

Lad os bede:
"Min herlige himmelske Fader, jeg beder om at, du min Herres Jesu Kristi Gud vil give mig visdoms og åbenbarings Ånd [så jeg får et dybt inderligt og et intimt] kendskab til dig, [og indsigt i hemmeligheder] så at mine åndelige øjne må blive oplyst [oversvømmet af Sandhedens lys,] så jeg kan kende og forstå, hvilket håb du har kaldt mig til."
Så du Fader må blive herliggjort gennem mit liv. Amen.


[a] 6:5 Det var almindeligt med slaveri på Det Nye Testamentes tid (såvel som i det gamle Israel). Man kunne blive en slave gennem erobring, ved at begå en forbrydelse, eller armod. Slaver var forpligtet til at udføre deres herrer 'bud og arbejde uden kompensation (jf Luke 17: 7-10). Andetsteds rådgiver Paulus slaver ikke at dvæle ved deres situation, for at tjene deres frihed, hvis de kan (1 Kor 7:21). De formaninger her afspejler nøjagtigt slave/herer forhold i romerriget; da de ikke blev kompenseret, gjorde slaver sommetider kun, hvad de havde skulle gøre for at undgå straf, og deres herre kunne være grusomme tilhænger af disciplin; lov og orden-mennesker.

f 6 befalinger for tjenere/arbejder [samlg. Kol. 3:22-25].
1. Adlyde arbejdsgivere. Vi vil idag sige vær trofast personale [v:5. Kol. 3:22].
2. Være samvittighedsfuld [v:5].
3. Vær ikke en øjentjener [v:6. Kol. 3:22].
4. Gør Guds vilje af hjertet [v:6].
5. Udfør din tjeneste overfor mennesker med glæde, som var det for Herren [v:7. Kol. 3:23].
6. Bliv klar over at selvom du ikke bliver ret gengældt af mennesker, gør du det af Gud [v:8. Gal. 6:7-8. Kol. 3:23].
Uge 47
OP